Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny anslutningsväg till Timmervägen

Vi har byggt en anslutningsväg som binder samman Timmervägen och E14 västerut. Vägen blir permanent när trafiken på E14 flyttar till den nybyggda sträckningen. Under nästan två år, leder vi all trafik till och från E14 via anslutningsvägen.

- Anslutningsvägen kan upplevas lite skarp i kurvan och brant. Men vägen är inte så brant, den har en lutning på 4,5 % vilket kan jämföras med på- och avfarterna till Sundsvallsbron som har en lutning på 6 %, berättar biträdande projektledare Per-Olof Persson och fortsätter.

- Vägen, som kommer att bli kvar när nya E14 öppnar, är anpassad för kommande trafikmängd med betydligt färre fordon än den trafik vi har idag. Kurvan är därför lite skarp, framförallt för längre transporter som kommer norrifrån och ska västerut. För att underlätta svängradien för de längre transporterna har vi breddat vägen så att det går att ta ut svängen. Normalt sett ska det inte vara några problem att köra här men vi har extra bevakning och underhåll av vägen i vinter. Det innebär extra plogning och saltning eller sandning efter rådande väderlek.

När nya E14 öppnar för trafik hösten 2021 kommer denna del av vägen ansluta till Timmervägen från nuvarande E14, vilken kommer döpas om till väg 572. Den kommer att ha en begränsad trafikmängd jämfört med idag eftersom den största trafikmängden kommer att köra nya E14.

- Ta det lugnt under byggtiden, håll avstånd och respektera hastighetsbegränsningarna, uppmanar Per- Olof.