Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu inleder vi fältundersökningar

För att kunna genomföra de åtgärder som planeras på E4, södra infarten till Härnösand, måste vi ta reda på markförhållanden i området. I början av juni inleder vi fältundersökningar. Berörda fastighetsägare får ett brev med mer utförlig information.

Som en del i projekteringsarbetet med södra delen av E4 genom Härnösand kommer vi att genomföra förberedande arbeten och geotekniska undersökningar. Några av de undersökningar som kommer att utföras är mätningsarbeten och geotekniska undersökningar. Vi kommer att nyttja befintliga vägar så långt det är möjligt. Vid behov kommer vi också att använda terränggående fordon.

För att kunna utföra arbetet innebär det att vår konsult kommer att behöva beträda vissa fastigheter. Berörda har fått informationsbrev. 

Undersökningar längs E4 kan komma att genomföras till och från under tiden vi tar fram en vägplan. Planen beräknas blir klar under 2023.