Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten längs E4 genom Härnösand

Vi planerar att göra åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs E4:ans södra infart till Härnösand. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan och bjuder in till samråd fram till 17 september.

Det finns brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet längs den trafikerade europavägen som behöver åtgärdas.

- Trottoaren är mycket smal och en separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de som går och cyklar att röra sig säkert längs vägen. Det gör det också svårt att snöröja och hålla gångvägar framkomliga vintertid. Vi utreder nu åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten, berättar projektledare Sara Gidlund och fortsätter.

- Vi ska bland annat utreda möjligheten att bygga en cirkulationsplats i korsningen vid Gulf för att underlätta framkomligheten samt förlänga gång- och cykelvägen från Kiörningsskolan fram till en ny cirkulation. Vi planerar också att rusta och och höja standarden på busshållplatserna Gulf och Lövudden. Att anlägga gång- och cykelpassager över E4 så att gående och cyklister kan korsa E4 på ett säkrare sätt. Passager har också effekten av att hastigheter hålls nere.

Vi bjuder nu in till ett mycket tidigt samråd där du kan ta del av samrådsunderlaget här under Dokument/Aktuella handlingar. Du kan också lämna synpunkter och information via vårt digitala formulär här på webbsidan.

Sträckan för de planerade åtgärderna är cirka 2 km lång mellan 50 skylten i söder vid Lövudden och infarten till Sida strax norr om Sjukhuset. 
Sträckan för de planerade åtgärderna är cirka 2 km lång mellan 50 skylten i söder vid Lövudden och infarten till Sida strax norr om Sjukhuset.  

Viktigt med samråd

- Att ta fram en vägplan är en lång process där vi kommer att ha samråd med berörda fastighetsägare, allmänhet, berhörda organisationer och myndigheter som alla är en viktig del i framtagandet av vägplanen. Första tillfället för samråd pågår nu fram till 17 september och nästa tillfälle planerar vi blir under våren 2022. Det kommer att annonseras i tidningar och på projektets webbsida. 

- Samråden gör det möjligt för oss att inhämta information från berörda om förutsättningarna genom södra delen av Härnösand. För att inhämta information är vi också ute på plats för att utföra fältundersökningar, miljö och geotekniska undersökningar, som påbörjades under våren 2021. Och så gör vi inmätningar av sträckan och närliggande objekt.

Vi har nyligen påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan, i den kommer vi att föreslå åtgärder som ska höja trafiksäkerheten längs denna sträcka. 

- Processen med att ta fram en vägplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar 2023. Under denna period kommer vi att ha dialog med berörda och bjuda in till samråd för att fånga upp synpunkter. Det är viktigt för oss att få in synpunkter så tveka inte att delge oss information, hälsar Sara.