Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maland- och Tunadalsspåret

Vi planerar att bygga en ny järnvägsanslutning som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt rusta upp Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Järnvägsanslutningen gör att tågen inte behöver åka till Timrå C för att vända och byta spår.

Den nya järnvägsanslutningen är en av flera viktiga satsningar i utvecklingen av ett effektivt transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal–Korsta–Ortviken. Det nya spåret bidrar till tilllväxt i Sundsvallsregionen och gör det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster.

Tillgängligheten för godstransporter på järnväg till/från Sundsvalls hamn och industriområdet Tunadal-Korsta-Ortviken är idag begränsade. Tunadalsspåret är inte elektrifierat och i allmänt dåligt skick. Dessutom saknas ett södergående förbindelsespår (triangelspår) mellan Tunadalsspåret och Ådalsbanan.

För att nå Sundsvalls hamn i dag måste godståg som kommer söderifrån passera den befintliga anslutningen mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Skönvik och fortsätta till Timrå Centralstation. Där kan man stanna för att låta loket byta plats och dra tåget tillbaka in på Tunadalsspåret. Detsamma, fast omvänt, gäller för tåg från Tunadal som ska åka söderut. Manövern tar tid och hindrar dessutom trafik på Ådalsbanan under tiden.

Det befintliga spåret norr om Malandsbadet kommer att rivas.

Sprängarbeten

Just nu genomför vi sprängningar i Maland. Vi spänger i huvudsak två till tre salvor om dagen, fyra dagar i veckan: 

  • Måndag-onsdag klockan 10.00, 14.00 och 15.30. 
  • Torsdag klockan 10.00 och 12.300. 

Skicka ett sms med ordet Maland till telefonnummer 711 40. Du får då ett sms med ett ungefärligt klockslag cirka en timme före planerad sprängning. Om du vill avanmäla dig från tjänsten skickar du orden Maland stopp till telefonnummer 711 40.