Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen för Birsta järnvägsutbyggnad är fastställd

Järnvägsplanen för utbyggnaden av Birsta mötesstation har nu fastställts. Beslutet har kungjorts och delgivits berörda onsdag den 25 oktober.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annons i Post- och inrikes tidning och alla berörda får information via brev. Därefter följer fyra veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

- En fastställd järnvägsplan är en viktig del av processen innan vi kan starta utbyggnaden av Birsta mötesstation. Tillsammans med det nya anslutningsspåret i Maland och ett upprustat Tunadalsspår möjliggör denna utbyggnad för effektiva järnvägstransporter för industrin efter kusten. Vinner planen nu laga kraft så kan vi inleda bygget under 2018, säger projektledare Håkan Åberg.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan startade under 2015 och har pågått till juni 2017 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom den 19 maj 2017 och planen skickades därefter in för fastställelse den 8 juni samma år.

- Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader, berättar Håkan.

Fastställelsebeslutet för Birsta järnvägsutbyggnad kom från Trafikverkets planprövningsenhet den 20 oktober 2017.

Fastställelsehandling för Birsta järnvägsutbyggnad och beslut om fastställelse hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

Mer om projektet