Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för Birsta - järnvägsutbyggnad för fastställelse

Länsstyrelsens tillstyrkan av järnvägsplanen för utbyggnaden av Birsta mötesstation innebar att vi kunde skicka in planen för fastställelse den 8 juni 2017. Innan ombyggnaden kan inledas måste järnvägsplanen fastställas och vinna laga kraft.

Järnvägsplanen för anläggning/ombyggnad av Birsta mötesstation är den första av de tre järnvägsplanerna i projektet Maland- och Tunadalsspåret som skickats in för fastställelse.

Den 19 maj 2017 tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för Birsta järnvägsutbyggnad. Vi kunde därmed gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen och har nu skickat in planen för fastställelse till Trafikverkets planprövning i Borlänge.

Vi räknar med att ha en lagakraftvunnen järnvägsplan under 2017. Start för byggnationen av ett partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen mellan E4 och Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg sker då under 2018.

Järnvägsplanens status ändras nu från granskningshandling till fastställesehandling. Handlingarna är desamma, inga ändringar är gjorda efter granskning. Alla handlingar i järnvägsplanen finns under Dokument för Birsta - järnvägsutbyggnad