Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplan för Birsta har vunnit laga kraft

Birsta järnvägsutbyggnad vann laga kraft den 25 november. Det är den första av tre järnvägsplaner inom projekt Maland- och Tunadalsspåret som vunnit laga kraft.

Järnvägsutbyggnaden i Birsta innefattar ett partiellt dubbelspår på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg.Tillsammans med en ny järnvägsanslutning som kopplar ihop Ådalsbanan med ett upprustat Tunadalsspår i Maland får vi effektivare godstransporter till och från Sundsvalls hamn.

Fastställelsebeslutet för Birsta järnvägsutbyggnad kom från Trafikverkets planprövningsenhet den 20 oktober 2017. Överklagandetiden på fastställelsebeslutet löpte till 24 november 2017. Då inga överklaganden kom in så vann järnvägsplanen laga kraft den 25 november 2017..

Eftersom inga överklaganden har inkommit har den fastställda järnvägsplanen vunnit laga kraft i enlighet med fastställelsehandlingen.

Detta beslut är en viktig förutsättning för att projektets tidplan ska kunna följas, vilket innebär byggstart 2018.

Fastställelsehandling för Birsta järnvägsutbyggnad och beslut om fastställelse hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

Mer om projektet