Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullervallar längs Tunadalsspåret

Den 20 juni 2017 bjöd vi in till ett möte för att informera om och ge möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på de bullervallar vi föreslår längs spåret.

En viktig del av det pågående arbetet med järnvägsplanen för Tunadalsspåret är att klarlägga vilka bullerskyddsåtgärder som ska vidtas. Trafikverket, tillsammans med den konsult som anlitats för att utarbeta järnvägsplanen, har tagit fram förslag till bullervallar längs delar av Tunadalsspåret.

Vi bjöd in direkt berörda till ett möte den 20 juni där vi redovisade utredda bullervallar, vilka effekter de får samt vilka bullervallar vi avser att föreslå i järnvägsplanen. Berörda gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. 

Skriftliga synpunkter
Synpunkter för bullervallar i JP Tunadal ska ha inkommit senast 2017-06-30 till Trafikverket Ärendemottagningen
Investering Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk brev och e-post med "Järnvägsplan Tunadal, TRV 2015/35757".

Material från mötet
Presentationsmaterial och minnesanteckningar finns under Dokument - Informationsmaterial för projektet Tunadal - upprusning