Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen för Tunadal har skickats in för fastställelse

Länsstyrelsens tillstyrkan av järnvägsplanen för Tunadal innebar att vi den 20 februari 2018 kunde skicka in planen för fastställelse. Innan järnvägen kan upprustas måste järnvägsplanen fastställas och vinna laga kraft.

Den 13 februari 2018 tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för upprustningen av Tunadalsspåret. Vi kunde därmed gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen och har nu skickat in planen för fastställelse till Trafikverkets planprövning i Borlänge.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har mindre ändringar av järnvägsplanen utförts, se fastställesehandling under Dokument - Aktuella handlingar. Därför ges de som yttrat sig under granskningen av järnvägsplanen möjlighet att ta del av Trafikverkets bemötande och yttra sig ännu en gång. När planen väl har fastställts kan den överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Vi räknar med att ha en lagakraftvunnen järnvägsplan under 2018. Start för byggnationen sker då under 2019.

Fastställelsehandlingen för järnvägsplan Tunadal och ändringar i den hittar du under Dokument/Aktuella handlingar.