Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till samrådsmöte tisdag den 19 juni

Vi har arbetat vidare med förslaget till utformning av den nya järnvägsdragningen i Maland och bjuder in till samrådsmöte för att höra vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats:
Tisdag 19 juni kl. 17.00–20.30 i Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49, Sundsbruk. Vi ger en allmän information kl. 18.30.

Den allmänna informationen kommer att beskriva var projektet står idag och hur fortsatt arbete kommer att ske. Bland annat kommer följande att presenteras:

  • Beskrivning av järnvägsanläggningen och optimerad linje för järnvägen.
  • Förslag till vägomläggningar för Malandsvägen (enskild väg) och Johannedalsvägen (allmän väg)
  • Förslag till omläggning gång- och cykelvägar (kommunal)
  • Förslag till servicevägar och övriga vägar
  • Förslag till stängning av enskilda utfarter
  • Bedömning av miljökonsekvenser
  • Vilka fastigheter som bedöms bli aktuella för inlösen
  • Förslag till bullerskyddsåtgärder.
  • Förslag till markanspråk permanent och under byggtiden

Samrådsmaterialet hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter på samrådsmaterialet till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 10 augusti 2018. Ange diarienummer TRV 2015/35756. Här kan du lämna dina synpunkter digitalt.