Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till samråd och öppet hus om ny järnväg i Maland

Tisdag 23 januari kl 17.00 bjuder vi in till samråd i form av ett öppet hus på Sköns församlingsgård. Kl 18.30 presenterar vi förslaget av ny järnväg i Maland. Varmt välkommen!

I oktober tog vi fram en samrådshandling för järnvägsplan Maland. Vi har sedan dess lagt fast en optimerad sträckning för järnvägen inklusive släntutfall, avvattning, stängsel, preliminära bedömningar av markbehov under byggtiden samt arbetat fram förslag till bullerskyddsåtgärder. Vi bjuder nu in till ett uppföljande samrådsmöte för att informera om det pågående arbetet.

Tid:Tisdag den 23 januari kl 17.00-20.30 med allmän information kl 18.30
Plats: Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49 i Sundsbruk

Den allmänna informationen kommer att beskriva var projektet står idag och hur fortsatt arbete kommer
att ske. Bland annat kommer följande att presenteras:
• Beskrivning av järnvägsanläggningen och optimerad linje för järnvägen.
• Förslag till vägomläggningar för Malandsvägen och Johannedalsvägen (kommunala vägar)
• Förslag till omläggning gång- och cykelväg (kommunal)
• Förslag till servicevägar och övriga vägar
• Förslag till stängning av enskilda utfarter
• Översiktlig bedömning av miljökonsekvenser
• Vilka fastigheter som bedöms bli aktuella för inlösen
• Förslag till bullerskyddsåtgärder.
• Förslag till markbehov under byggtiden

De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter den allmänna informationen finns möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar. Du kan även lämna dina synpunkter digitalt  eller via brev till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2015/35756. Lämna dina synpunkter senast 15 februari 2018.

Plats för handlingar: Dokument/Aktuella handlingar för Maland - nybyggnad.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning. Vi hoppas att du deltar i de olika samråd du blir bjuden till. Fram till granskningen är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter.