Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förlåt för stöket – nu är vi (snart) klara

Under de senaste månaderna har vi arbetat intensivt på Tunadalsspåret. Nu är vi strax färdiga för den här gången och tågen trafikerar åter spåret. Vi vet att bullret från bygget varit störande för många närboende och vi vill tacka för ert tålamod.

Trots att vi under det intensiva arbetet på Tunadalsspåret har stött på överaskningar i form av mer berg än vi räknat med har arbetena i det stora hela gått bra. Vi har helt enligt plan schaktat, byggt upp järnvägsbanken, lagt nytt spår och byggt en ny järnvägsbro. 

Nu fortsätter vi arbetet med att rusta upp Tunadalsspåret. Vi kommer under de närmaste veckorna att avsluta de moment vi påbörjat under sommaren och därefter kommer vi att ta vintervila. När vädret blir kallare kommer vi inte att utföra några arbeten längs spåret. Till våren fortsätter entreprenaden. 

Under sommaren 2021 kommer vi åter igen att jobba intensivt under ytterligare ett tågstopp längs sträckan, vilket kan påverka er som bor längs spåret. Vi återkommer naturligtvis med information om det i så god tid som möjligt. 

Vi vet att sommarens arbeten varit störande för många som bor i anslutning till Tunadalsspåret. Vi har försökt att minimera byggbullret så långt det varit möjligt. Vi vill rikta ett stort tack för ert tålamod i samband med störningarna. 

Det här görs också i ditt område

Sundsvall Logistikpark arbetar också i området. De genomför just nu schaktarbeten och bygger en bullervall inom sitt arbetsområde. Läs mer om arbetena och hur de kan påverka dig.