Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om störande arbeten i Maland

Under våren räknar vi med att komma i gång med bygget av ny järnväg i Maland på allvar. Det kommer att påverka dig som bor och rör dig i området på olika sätt. Här kan du läsa mer om de planerade arbetena och vilka störningar de kan orsaka.

Den nya järnvägen i Maland kommer att knyta ihop Ådalsbanan med Sundsvalls hamn, vilket kommer att innebära grönare och smidigare godstransporter i Sundsvallstrakten.

Nuläge

Det senaste året har vi utfört förberedande arbeten i och kring Maland. Vi har avverkat skog, flyttat ledningar, rivit inlösta fastigheter och på andra sätt förberett inför byggstart.

I mars tilldelade vi entreprenaden till Svevia. Eftersom de just fått uppdraget vet vi inte i detalj hur de kommer att lägga upp arbetet. De kommer under våren att lämna en mer detaljerad tidplan.

Vi vill redan nu flagga för att vissa störande arbeten kommer att genomföras under våren och sommaren.

Vi ska bland annat schakta i området och jordmassorna vi tar bort för att komma ner till berget kommer vi att bygga tre bullervallar av. Totalt handlar det om 250 000 kubik jord som ska hanteras.

Buller och vibrationer

Både schakt och transport av massorna kan upplevas som bullerstörande. Trafikverket kommer tillsammans med entreprenören att planera arbetena så att vi ska störa dig som bor i närheten så lite som möjligt.

Vi kommer att genomföra bullermätningar löpande under byggtiden. I vissa fall behöver vi göra mätningar utomhus vid fasad på närliggande bostadshus.

Vi har via brev informerat om att vi kommer gå in på tomtmark för att utföra mätningarna. Personal som utför mätningarna kommer att bära gula varselvästar med Trafikverkets logga på. Vi ber dig som inte vill att vi ska beträda din tomtmark att kontakta oss. 

Vi har tagit fram en riskanalys för vibrationer och besiktigat alla fastigheter som pekas ut i riskområdet inför byggstart. Vi kommer att mäta vibrationer under byggtiden och vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare separat.

Sprängarbeten

Vi kommer under bygget av den nya järnvägen också att både spränga och krossa berg. Hur sprängningar märks och upplevs är väldigt individuellt.

I samband med att vi påbörjar sprängningarna kommer vi att erbjuda en sms-tjänst som du kan prenumerera på. Via denna tjänst kommer entreprenören att med någon timmes förvarning meddela att sprängning ska ske.

Gång- och cykelstråk

För att du fortfarande ska kunna röra dig i området under byggtiden har vi byggt en temporär gång- och cykelbana som förbinder Maland och Västland. På kartan är den tillfälliga gång- och cykelbanan utmärkt. Där hittar du också befintliga gång- och cykelvägar.

Dessa vinterväghålls av Trafikverket under hela byggtiden. Observera att gång- och cykelbanorna kommer att förändras under byggtiden. På vår webb hittar du löpande information om aktuella gång- och cykelstråk.

Kommande information

I vanliga fall brukar vi i samband med byggstart bjuda in till ett informationsmöte för att du som bor i närheten ska få träffa representanter från Trafikverket och entreprenören. Men på grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte samlas på det sätt vi önskar. I stället tvingas vi hålla oss till skriftlig information.

Under arbetenas gång kommer vi i huvudsak att informera dig som närboende via vår webbplats. Vi kommer vid behov också att göra utskick. På webben hittar du också svar på vanligt förekommande frågor. Dessa uppdateras löpande.karta_maland.jpg