Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu är arbetena i gång i Maland

Något senare än beräknat, men nu har bygget av den nya järnvägen i Maland kommit i gång på allvar. Just nu pågår rivning av inlösta fastigheter och efter semestern kommer vi att påbörja omfattande schaktning.

Planen var att den entreprenör som tilldelats uppdraget att bygga den nya järnvägen i Maland skulle komma igång med byggnationerna i början av maj. Men på grund av att en sent inkommen överklagan fastnade i Förvaltningsrättens spamfilter var vi tvungen att pausa arbetena i väntan på att rätten prövade överklagan.  

Förvaltningsrätten har nu behandlat överklagan, avslagit den och gett Trafikverket klartecken att låta entreprenören börja arbeta.

– Just nu, i början av juli, arbetar entreprenören med att riva de sista fastigheterna i området som vi har löst in. Samtidigt förbereder de inför omfattande schaktarbeten som de ska påbörja efter semestern, säger Stefan Lindström, delprojektledare på Trafikverket.

Entreprenörens semesteruppehåll infaller ett par veckor i slutet av juli. Den 2 augusti återupptas arbetena. Till en början lågintensivt för att öka i omfattning i takt med att augusti fortgår.

– Då kommer de att göra omfattande schakt. Jordmassorna som de tar bort kommer att transporteras till kommunens mark på Birstavägen, vilket innebär ökad trafik med tunga fordon i området, främst längs Malandsvägen, säger Stefan Lindström.

Både schakt och transport av massorna kan upplevas som bullerstörande. Trafikverket kommer tillsammans med entreprenören att planera arbetena så att vi ska störa dig som bor i närheten så lite som möjligt.

Vi kommer att genomföra bullermätningar löpande under byggtiden. I vissa fall behöver vi göra mätningar utomhus vid fasad på närliggande bostadshus.

Vi har tagit fram en riskanalys för vibrationer och besiktigat alla fastigheter som pekas ut i riskområdet inför byggstart. Vi kommer att mäta vibrationer under byggtiden och vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare separat. I det informationsbrev vi skickade ut inför byggstart kan du läsa mer om hur arbetena kan påverkar dig som bor och rör dig i området.