Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens arbeten i Tunadal

Nu fortsätter vi arbetet med att rusta upp Tunadalsspåret. Under våren och sommaren 2021 kommer vi att arbeta på och längs spåret. Vi ska också bygga om infarten till Tunadalssågen från Johannedalsvägen.

Sommaren 2020 arbetade vi intensivt på och längs Tunadalsspåret. Även i år kommer vi att göra arbeten i området, men inte alls i samma omfattning som ifjol. Precis som förra året har vi ett så kallat tågstopp, när det inte går några tåg på järnvägen och då vi gör jobb som inte går att genomföra när sträckan trafikeras. Årets tågstopp kommer att pågå mellan 26 juli och 24 september.

Mestadels arbeten dagtid

Den största skillnaden mot de arbeten vi nu planerar är att vi i år, men något eventuellt undantag, endast kommer att arbeta dagtid måndag till torsdag. Dagtid avser mellan klockan 7.00 och 19.00.

Under sommaren 2021 ska vi bygga om infarten till Tunadalsindustriområde från Johannedalsvägen, säkra berg på Sjöfartsvägen och genomföra mark- och schaktarbeten i Fillan.
Här ser du var vi ska jobba sommaren 2021. 

Med början den 10 maj 2021 ska vi också bygga om infarten till Tunadalssågen. Vi kommer att göra det säkrare för in- och utpasserande fordon genom att bredda Johannedalsvägen och göra fler filer. Vi kommer också att se över järnvägsövergången som ligger i anslutning till infarten till Johannedals industriområde.

Trafikpåverkan Johannedalsvägen

I samband med arbetena på Johannedalsvägen kommer vi att sänka hastigheten förbi arbetsområdet och trafiken kommer att regleras med trafikljus. Vi kommer också att stänga  Tunadalsvägen för genomfartstrafik för att inte få en ökad belastning på den vägen. Den norra anslutningen av Tunadalsvägen till Johannedalsvägen kommer att stänga av och kommer inte gå att passera.

Tänk på att restiden kan bli längre än vanligt – särskilt i rusningstid. Om möjligt ta andra vägar och ta det lugnt förbi arbetsområdet.

Övriga arbeten

På Sjöfartsvägen kommer vi att säkra berg i området där vi genomförde sprängarbeten ifjol. Längs sidospåret i Fillan ska vi genomföra schakt- och markarbeten. Båda dessa arbetsinsatser kan i viss mån uppfattas som bullerstörande för dig som bor eller rör dig i området. Observera att vi även här i huvudsak arbetar dagtid måndag till torsdag.

På kartan ser du var vi  i huvudsak kommer att jobba i vår och sommar.

Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar i området.