Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utökade sprängområden i Maland

Nu utökar vi områdena där vi genomför sprängarbeten i Maland. Från och med den 20 oktober 2021 kommer vi att spränga på två platser.

Vi sköt den första salvan i mitten av september. Sedan dess har vi i snitt genomfört två sprängningar om dagen, fyra dagar i veckan. Sprängningarna har genomförts främst på en yta mellan Malandsvägen och Metorvägen (området markeras med en etta på kartan ovan).

Med början onsdagen den 20 oktober kommer vi också att spränga inom ett område strax österut (området markeras med en tvåa på kartan ovan). 

Vi kommer även fortsättningsvis att skjuta max två salvor per dag, fyra dagar i veckan. Sprängarbetena kommer att ske inom båda arbetsområdena växelvis fram till och med årskiftet 2021/2022.

Trafikverkets entreprenör Svevia erbjuder alla som bor eller är verksamma i området en tjänst som innebär en
förvarning i form av ett sms cirka en timme innan vi spränger. Skicka ett sms med ordet Maland till telefonnummer 711 40. Du får då ett sms med ett ungefärligt klockslag cirka en timme före planerad sprängning. Om du vill avanmäla dig från tjänsten skickar du orden Maland stopp till telefonnummer 711 40. Tjänsten är kostnadsfri.

Signal före sprängning

Hur sprängningar uppfatas är väldigt individuellt. Tryckvåg, vibrationer och luftstötsvågor kan kännas i samband med arbetena. Luftstötsvågor är tryckvågor som sprids i luften vid sprängning. Luftstötsvågor kan upplevas som obehagliga och påverka omgivningen i form av ljud då fönster, dörrar, porslin och andra föremål skallrar.

Inför varje sprägning varnar vi under en minut med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprägning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (___) som signalerar att faran är över. Ljudet dämpas av sprängmattor som även skyddar mot kast av sprängsten.