Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Byggdagbok Tunadal 2020

Måndag den 6 juli börjar våra omfattande arbeten på Tunadalsspåret. Under tre månader kommer vi att arbeta intensivt både på och bredvid spåret. Du som bor i området kan påverkas på olika sätt.

Under den intensiva arbetsperioden kommer vi varje tisdag att uppdatera byggdagboken med aktuella arbeten som berör dig som bor i området.

Intilliggande projekt

Sundsvall Logistikpark arbetar också i området under sommaren. Läs mer om deras arbete och hur du som bor i närheten kan påverkas.

Vecka 32

 • Bortschaktning av banvall längs hela sträckan.
 • Sprängning av uppstickande berg längst hela sträckan.
 • Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
 • Arbeten med ledningar och dräneringar.
 • Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.
 • Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn
 • Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.

 

Vecka 31

 • Bortschaktning av banvall längs hela sträckan.
 • Sprängning av uppstickande berg längst hela sträckan.
 • Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
 • Arbeten med ledningar och dräneringar.
 • Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron: 
  * Schakt
  * Gjutning av bottenplattor
 • Knackning av berg och eventuellt sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn
 • Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.

Vecka 30-31

 • Bortschaktning gammal banvall och återuppbyggnad ny banvall
 • Mottagning av massor vid Johannedals industriområde (fotbollsplanen)
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • Schakt
  • Armering, svetsning och gjutning av bottenplattor
 • Sprängning och knackning av berg på mindre partier
 • Ny bullerskyddsvall längs Ådalsbanan i Målås, Birsta

Arbete vid Johannedals industriområdeVecka 29-30

 • Bortschaktning av banvall
 • Mottagning av massor vid Johannedals industriområde (fotbollsplanen)
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • Slagning av spont
  • Schakt
  • Gjutning av bottenplattor
  • Knackning av berg vid infarten till Sundsvalls hamn (eventuellt sprängning)

Byggdagbok vecka 29

Vecka 28-29

 • Borttagning av slipers och räls på hela sträckan
 • Bortschaktning av banvall på hela sträckan
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • slagning av spont
  • schakt och gjutning av bottenplattor