Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Mittbanan, Stöde - Sundsvall, järnvägsövergångar

Vi stänger och förbättrar plankorsningar längs Mittbanan. Det förbättrar tillgängligheten och kapaciteten på banan. Det skapar även en säkrare arbetsmiljö för våra lokförare.

Mittbanan är en del i projektet Mittstråket och som vi vill förbättra tillgängligheten på. Längs Mittbanan är det hög plankorsningstäthet med en del obevakade plankorsningar. Vi tar nu ett samlat grepp för en hantering av plankorsningarna längs sträckan Stöde - Sundsvall. I projektet ska en överenskommelse mellan fastighetsägare och Trafikverket komma fram till en bra lösning för att förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna möjliggör för en kapacitetsökning och ökar även säkerheten längs järnvägen. Stängningen av plankorsningarna kräver att vi bland annat bygger ersättningsvägar.