Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen i Sundsvall

Sundsvalls resecentrum, bangårdsarbeten

Trafikverket planerar att bygga om spåren och plattformarna på Sundsvalls Centralstations bangård för ökade möjligheter till resandeutbyte och pendling samt effektivare godshantering.

Syftet är att öka tillgängligheten för resandeutbyte både inom och mellan trafikslag, förbättra bytestider mellan tågavgångar samt öka trafiksäkerheten för resenärerna. Det innebär bland annat att resenärerna på ett säkert sätt kan ta sig till plattformarna planskilt, via en väderskyddad gångpassage/tub. Stadens norra och södra delar kommer därmed att knytas ihop på ett bättre sätt än idag. I samband med detta ska plattformarna både breddas och förlängas vilket möjliggör för tätare tågtrafik med fler och längre tåg.

En ny anslutning söderifrån in på godsbangården anläggs, vilket samordnas med Dingersjö-Sundsvall dubbelspår. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun.