Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen i Sundsvall

Sundsvall, tillgänglighet och resecentrum

Trafikverket planerar att bygga om spåren och perrongerna på Sundsvalls Centralstation. Det gör vi för att öka möjligheterna till resandeutbyte och pendling samt för effektivare godshantering.

Syftet är att öka tillgängligheten för resandeutbyte både inom och mellan trafikslag, förbättra bytestider mellan tågavgångar samt öka trafiksäkerheten för resenärerna. Vi tittar på hur resenärerna, som idag går över spåren, ska ta sig till perrongerna på ett planskilt och säkert sätt. Perrongerna ska både breddas och förlängas så att fler och längre tåg kan stå inne samtidigt vilket gör det möjligt att hantera fler resande. 

Med ombyggnationen är det möjligt att sex persontåg kan stanna samtidigt vid resecentrum. Kapaciteten förstärks genom att godstrafiken samtidigt får ett eget spår genom stationsområdet.

En ny anslutning söderifrån in på godsbangården ska byggas. Anslutningen byggs från Kubikenborg och in mot centralstationen och blir den första etappen i dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun.