Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sundvalls bangård
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Planerad ombyggnad av Sundsvalls bangård

Nya perronger och en ny passage över spåren. Det är bara två delar i det omfattande paketet att bygga om Sundsvalls bangård. – Vi vill öka kapaciteten på järnvägen och säkerheten för resenärerna, säger projektledare Robert Pettersson.

Sundsvallsborna kan räkna med att området kring Centralstationen kommer att vara en byggplats under ett antal år framöver. Redan nästa år startar bygget av nya resecentrum, som både medför att själva stationshuset byggs om och att planen framför omvandlas till busstation.

Säkrare med mer trafik
När det står klart kommer, enligt planerna, nästa stora projekt i området att ta vid: en ombyggnad av bangården.
– Det handlar om att höja kapaciteten så att vi kan ta emot fler tåg, både gods- och persontåg. Men också att göra spårområdet säkrare för resenärerna med en planfri passage över spåren till och från tågen, säger Robert Pettersson, Trafikverkets projektledare.
Ombyggnaden av bangården är en komplicerad historia.
– Trafiken måste fungera under hela byggtiden, samtidigt har vi kontaktledningar med högspänning och andra utmaningar säkerhetsmässigt när vi arbetar i spårområdet.
Den första förutsättningen för att arbetet ska kunna komma i gång är att kombiterminalen flyttas, enligt planerna till den nya logistikparken vid Tunadalshamnen.
– Det frigör ytor som vi kan nyttja för att skapa nya uppställnings- och serviceplatser för tågen, berättar Robert Pettersson.

Omfattande projekt
Flera delar ingår i ombyggnaden. Bland annat vill Trafikverket byta ut det gamla ställverket, bara det ett omfattande arbete med en prislapp på cirka 200 miljoner kronor.
Stora förändringar med nya spår görs också i den södra delen av bangården, som bland annat ska göra det enklare och snabbare för tågtrafiken att ta sig in och ut till bangården. Här ingår även ett nytt industrispår till Kubal.
– Det kommer också att minska antalet bomfällningar i centrala stan, då en del godståg i dag måste åka genom stan och vända för att nå vissa av spåren på bangården.
Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan är en annan viktig bit i järnvägspusslet vid bangården, där den första delen ska byggas mellan Sundsvall och Dingersjö, med planerad byggstart 2024.
En första delsträcka mellan bangården och korsningen vid Fridhemsgatan på drygt två kilometer kommer förmodligen att tidigareläggas med en planerad byggstart 2022. Sträckan innefattar också nya järnvägsbroar över Björneborgsgatan och Fridhemsgatan.
– Genom att bygga om de södra bandelarna först kan vi enklare styra om trafiken på bangården och skapa mer utrymme för den kommande ombyggnationen av plattformarna.
För tågresenärerna är det ombyggnaden av plattformarna som kommer att märkas mest. De blir längre och bredare än i dag, och flyttas också en bit västerut. För att öka säkerheten för tågpassagerarna byggs dessutom en väderskyddad gångpassage över spåren till plattformarna. Den planeras även få en förlängning till Östermalm.

K-märkt tak
De skärmtak som finns på perrongerna i dag är k-märkta och kommer att plockas ner, renoveras och sättas upp igen. Ombyggnaden medför också att sex persontåg kan stå vid perrongen samtidigt, jämfört med dagens fyra.
Robert Pettersson ser arbetet med plattformarna som en av de stora utmaningarna i projektet.

VäderskyddIMG_0631
Väderskydden på de nuvarande perrongerna är k-märkta och ska renoveras för att sedan sättas upp på de nya perrongerna efter ombyggnaden.

– Det är ofrånkomligt att det kommer att innebära störningar för resenärerna. Vi kan inte stänga av bangården under byggtiden, men tågtrafiken kommer att påverkas.
Tidplanen är osäker och det är också svårt i dagsläget att säga hur lång byggtiden kommer att bli.
– Vi räknar med 3-4 års byggtid så Sundsvallsborna kommer att få ställa in sig på att det kommer att bli stökigt.
Totalt handlar det om investeringar på cirka 750 miljoner kronor i Sundsvall bangård. Lägger man till dubbelspårsutbyggnaden till Dingersjö är det en satsning på drygt 3 miljarder kronor på järnvägen i Sundsvall.
– Satsningarna görs för att möta framtidens trafik. Vi ser att trafiken ökar, enligt prognoserna kommer vi få se en ökad trafik av både gods och människor, och bygger för det, säger Robert Pettersson.

Text och foto:  Thomas Ekenberg