Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu öppnar Sundsvalls resecentrum

Sundsvalls Centralstation har förvandlats från en tågstation till ett modernt resecentrum. Den nya bussterminalen som knyter ihop buss- och tågtrafiken i ett sammanhållet stationsområde öppnar 16 augusti 2021.

I augusti 2019 togs det första spadtaget på stationen och i augusti 2021 öppnar den igen som ett modernt resecentrum. Ett resecentrum som underlättar resande och byte mellan olika trafikslag då regional busstrafik och tågtrafik knyts samman i ett sammanhållet stationsområde.

Nya resecentrum ska vara en trygg och trivsam plats med förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. I närheten finns ett parkeringshus, vilket underlättar långtidsparkering i anslutning till centralstationen.

Projektet har delfinansierats av Trafikverket, som nu planerar för ännu fler satsningar.

‒ Vi ska bygga om bangården och göra plats för fler och längre tåg. För att öka säkerheten ska vi även bygga en passage över eller under spåren till plattformarna från det nya resecentrumet, vilket gör att tågresenärer inte behöver gå över spåren. Den preliminära byggstarten är 2023, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Med en framtida dubbelspårsutbyggnad längs delsträckor mellan Gävle och Sundsvall ökar vi kapaciteten på Ostkustbanan och resenärer får kortare restider.

- På sträckan Dingersjö - Sundsvall planerar vi att inleda bygget på delsträckan Kubikenborg - Sundsvall C under 2023 och mellan Dingersjö och Kubikenborg under 2024. Vi ser en möjlig trafikstart på den nya dubbelspåret under 2028. berättar projektledare Thomas Gauffin.

- Med ett utbyggt dubbelspår på hela sträckan Gävle-Sundsvall kan restiden halveras från två timmar till en timme.

Bild framtid resecentrum.JPG