Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

De nya spåren och perrong med väderskydd i Njurundabommen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidningen Byggplats: Ytterligare 3 miljarder investeras i järnvägen

Ett dubbelspår som gör det möjligt att köra tåg i 250 km/h. En upprustning av Sundsvalls bangård för att öka kapaciteten. Tillsammans blir det en flermiljardssatsning under flera år.

Trafikverket planerar för fortsatt stora investeringar i järnvägen. Två spår längs Ostkustbanan har länge stått på önskelistan för kommunerna mellan Gävle och Härnösand. Projektet Dingersjö mötesstation, som ska stå färdigt nästa år, är en första länk i upprustningen med ett nytt dubbelspår på en 2,5 kilometer lång stäcka mellan Njurundabommen och Nolby.

Nytt dubbelspår

Nästa etapp tar vid i Dingersjö och handlar om ett nytt dubbelspår in till Sundsvalls centralstation, en sträcka på cirka 14 kilometer.
– Linjestudien, som visar var spåret ska ligga, är klar. Vi har också dragit igång med projekteringen och samråd pågår. Nästa steg i processen blir att ta fram en järnvägsplan som vi räknar med att ha färdig i slutet av 2022, berättar Thomas Gauffin, projektledare vid Trafikverket.

Det är långa planeringstider för ett så omfattande projekt med så stora investeringar. Beräknad byggstart är 2024 och det nya dubbelspåret kan då stå färdigt 2028. Det rör sig om en delvis ny sträckning.

– För att klara farter på 250 kilometer i timmen måste vi räta ut linjen och bygga bort tvära kurvor. En utmaning i projektet blir att bygga en tunnel genom berget mellan Hemmanet och Vapelnäs.

Ökad kapacitet

En annan viktig pusselbit i upprustningen av järnvägen rör Sundsvalls bangård.

– Vi behöver öka kapaciteten för fler tåg, både när det gäller gods- och persontransporter men även uppställningsplatser för tågen. Det som resenärerna kommer att märka tydligast är att vi bygger en ny och säkrare passage till och från tågen.  Vi förlänger och breddar också perrongerna så att sex tåg får plats jämfört med dagens fyra, berättar Thomas Gauffin.

En del förberedande arbeten har redan gjorts. Bland annat har Sundsvallsborna kunnat notera att sträckan mellan centralstationen och Västra station har grävts upp under hösten för ledningsarbeten, vilket påverkat trafiken längs de sju vägkorsningarna på sträckan. Även ett nytt teknikhus håller på att anläggas på ban-
gården, söder om spårområdet.


Miljardinvestering

– Vi räknar med att påbörja ombyggnaden av bangården kring årsskiftet 2023/2024. Bangården kommer sedan att rustas i etapper fram till 2027. Tidplanen för bygget av de nya perrongerna är 2025-2026. Projektet kräver också att kombiterminalen flyttas, något som kan ske när den nya logistikparken står färdig i Petersvik 2024.

Utbyggnaden av dubbelspåret krokar också i upprustningen av bangården som byggs om för att göra det enklare och snabbare för tågen att ta sig den sista biten in till centralstationen. Totalt handlar det om en investering på cirka 3 miljarder kronor i de båda projekten.