Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklister på en cykelbana.

Väg 531, Ljungaverk, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 531, från anslutningen till ”gamla vägen” in till centrala Ljungaverk. Syftet är att underlätta för resenärer som ska till och från tågstationen.

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 4 december 2020.

I dag består resenärerna till och från tågstationen i Ljungaverk av både arbetspendlare och gymnasieelever som pendlar till Ånge och Sundsvall. Tågstationen är uppvärmd och där finns cykelställ med tak så förutsättningarna för kollektivresande är stort. Men idag är resenärerna som ska till och från tågstationen i Ljungaverk hänvisade till att gå längs en 70-väg för att komma in i samhället, vilket skapar en otrygg miljö. En gång- och cykelväg skulle därför optimera förutsättningarna för kollektivresande och skapa en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Vi påbörjat bygget av en ny gång- och cykelväg så att den börjar vid anslutningen från ”gamla vägen” längst österut för att få en hel sträcka in till centrala Ljungaverk. Efter vägsträckan finns idag vägbelysning som Ånge kommun äger och i projektet ingår att göra en behovsanalys för belysning efter aktuell vägsträcka.