Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Begränsad framkomlighet kring Skepparplatsen

Måndag den 19 november stänger vi högersvängfältet vid Skepparplatsen mot Norrmalmsgatan. Trafiken hänvisas till körfältet intill. Köbildning uppstår under rusningstid, ta det lugnt och räkna med längre restid. Välj om möjligt annan restid eller resväg.

- Vi arbetar just nu för fullt med att göra om väg 562, gamla E4, till stadsgata. Under byggtiden kommer framkomligheten att vara kraftigt begränsad. Det innebär köer och längre restid för dig som passerar arbetsområdet. Fram till senhösten 2019 sker omfattande arbeten kring Skepparplatsen. Vi ska flytta korsningen cirka 30 meter så väg 562 får en rak linjeföring mellan korsningen och Tivolibronbygga och bygga en stödmur mot Skönsbergsvägen, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjöund.

Arbetena innebär påverkan för såväl fordonstrafik som för gående och cyklister i området. Även Busshållplatsen på Skönsbergsvägen nedanför Vårdcentralen påverkas något då den behöver flyttas från arbetsområdet, cirka 30 meter västerut längs Skönsbergsvägen. 

- Vi har en stor byggarbetsplats i centrala stan där vi har stort fokus på säkerheten, både för de som jobbar och för de som passerar arbetsplatsen. Av säkerhetsskäl vill vi inte ha passerande genom arbetsområdet, det är en farlig plats med byggmaskiner och stora schaktgropar. Därför leder vi gående och cyklister bort från arbetsområdet. Vänligen följ och respektera orangea hänvisningsskyltar även om sträckan blir längre, det är för din egen säkerhet, säger Björn.

 Skepparplatsen som den kommer att se ut när den nya stadsgatan är klar.

För att ändra placeringen av Skepparplatsens korsning behöver Skönsbergsvägen flyttas något närmare busbacken. På Skönsbergsvägen styrs trafiken tillfälligt av trafiksignaler, dessa kommer att flyttas till andra körfältet under arbetets gång.

- Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt att ta sig fram under byggtiden. För att underlätta för dig och dina medtrafikanter, undvik att köra genom stan om du bara ska passera. Har du möjlighet att undvika att resa under rusningstid så gör det eller välj en annan väg om det går, uppmanar Björn.

För att öka trafiksäkerheten sänker vi hastigheten i södergående körfält på E4 strax söder om Bydalen och vidare in mot Skepparplatsen under rusningstid kl 07.00-8.30 då de längsta köerna uppstår.Via digitala skyltar informerar vi om vilken hastighet som gäller.

Första veckan i december leder vi om trafiken mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg i båda körriktningarna.Trafiken leds via Heffnersvägen och delar av körfältet som stängdes när nya E4 öppnades.

- Vi bedömer att det kommer innebära ganska stor påverkan på framkomligheten, särskilt under rusningstid morgon och eftermiddag. Det blir en hastighetssänkning och risk för långa köer. Trafikanter som väljer att åka denna väg in mot stan bör räkna med ganska mycket längre restid, avslutar Björn. 

Det bästa vägvalet under byggtiden kommer att variera utifrån resmål, tid på dygnet och vilket byggskede som pågår. Då flera aktörer bygger om i Sundsvall är bästa sättet att hålla koll på trafikstörningar via webbsidan sundsvallväxer.se. Behöver du passera arbetsområdet ta extra restid i beräkning, följ orange hänvisning, ta det lugnt och visa hänsyn till våra entreprenörer som jobbar i en trafikerad miljö.

Tack för visad hänsyn!