Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kraftigt begränsad framkomlighet på väg 562 mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg

Sundsvall Energi flyttar fjärrvärmeledningar mellan Skepparplatsen och norra brofästet i Sundsvall. Från och med denna vecka fram till 13 juli kommer framkomligheten på väg 562 att vara kraftigt begränsad. Räkna med kö och ta extra restid i beräkning!

I samband med att ledningarna ska flyttas behöver väg 562 grävas av. Det innebär att trafiken tillfälligt kommer att flyttas till två av de fyra körfälten vid Skepparplatsen. När arbetet är klart på den ena sidan flyttas trafiken över till de två körfälten på andra sidan. Det finns stor risk för köbildning framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag.

Ambitionen är att arbetet med flytten av fjärrvärmeledningarna ska vara klart innan ombyggnaden av väg 562 inleds.

- Vi bedömer att vi har en entreprenör på plats i sommar som då kan påbörja ombyggnationen av vägen. Första sträckan som byggs om blir mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg

- Alla ledningsarbeten i centrala Sundsvall och ombyggnationen av väg 562 kommer ofrånkomligen att ge störningar. För att underlätta för dig själv kan du lindra dem genom att om möjligt välja andra restider, andra vägar, samåka eller åka kollektivt under byggtiden, säger Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson.

Med start sommaren/hösten 2018 byggs väg 562 om från en tät genomfartsled till stadsgata vilket gör det möjligt att bygga ihop staden med inre hamnen, förbättra framkomligheten för gående och cyklister och skapa en tillgänglig och säker stadsmiljö.