Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vill du veta hur du påverkas av arbetena med väg 562 - välkommen till öppet hus inför byggstart!

Andra veckan i oktober startar ombyggnationerna av väg 562 i centrala Sundsvall. Tillsammans med Sundsvalls kommun bjuder vi in till öppet hus onsdagarna 26/9, 3 och 10/10, på Norra Kajens projektkontor på Heffnersvägen 22 klockan 15-19. Varmt välkommen!

Under oktober 2018 börjar gamla E4 omvandlas till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer grönska och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan från centrum och ner mot inre hamnen. Den nya stadsgatan planeras vara klar senhösten 2020.

I ombyggnationen ingår en ny cirkulationsplats med två körfält in mot centrum och en ny anslutning till Norra kajen. Cirkulationsplatsen byggs på väg 562 mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg. Under oktober, med start vecka 41 (8-12 oktober), utför Trafikverkets entreprenör Svevia ledningsarbeten mellan Heffnersvägen 24 och 28 för den nya cirkulationen.

Trafikpåverkan

Parallellt kommer förberedande arbeten för en stödmur att utföras strax nedanför busbacken. Arbetet innebär att trafiken, under vecka 41/42 (8-19 oktober), kan komma att styras med trafikljus på Skönsbergsvägen och att båda körriktningarna på väg 562 leds om till gamla E4:ans norrgående körfält, parallellt med nuvarande 562. 

Under vecka 41, stängs Heffnersvägen permanent och Heffners allè (före detta Lagergatan) öppnas i sin helhet. Stängningen av Heffnersvägen kommer att påverka busslinje 85. Läs mer på www.dintur.se

Framkomligheten längs Heffners allé kommer att vara begränsad till och med årsskiftet 2018/2019. Verksamheter längs den stängda Heffnersvägen har fått nya infarter från Heffners allè.

Öppet hus

NÄR? Onsdag 29 spetember, 3  och 10 oktober. Drop in mellan kl 15.00 och 19.00 
VAR? Norra Kajens projektkontor på Heffnersvägen 22

Varmt välkommen att träffa representanter från Trafikverket och Sundsvalls kommun för att ta del av ritningar, arbetstider och ställa frågor till projekt- och byggledare.