Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Räkna med längre restid till och från centrum

Måndag den 3 december leder vi om trafiken på gamla E4 mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg i båda körriktningarna. Vi bedömer att det kommer att vara stor påverkan på framkomligheten, särskilt under rusningstid.

- Vi börjar leda om trafiken efter klockan 09.00 när morgonens rusningstrafik passerat. Trafiken i båda körriktningarna leds om via delar av Heffnersvägen. Du som trafikant bör räkna med kö och längre tid för att passera gamla E4 mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg under rusningstid, berättar Björn Sjölund, Trafikverkets biträdande projektledare.

 

I samband med att trafiken leds om stängs ett av de två norrgående körfälten. Stängt högersvängfält mot Norrmalmsgatan, trafikanter som ska svänga höger hänvisas till körfältet intill. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet. Vänstersvängfältet i norrgående körfält påverkas inte.

- För att öka trafiksäkerheten sänker vi hastigheten i södergående körfält på E4 strax söder om Bydalen och vidare in mot centrum under rusningstid, klockan 07.00-08.30, då de längsta köerna uppstår. Via digitala skyltar informerar vi om vilken hastighet som gäller.

Fram till hösten 2019 sker omfattande arbeten med att bygga om sträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg till stadsgata. Bland annat ska Skepparplatsens korsning flytta cirka 30 meter, en cirka 300 meter lång stödmur ska byggas mellan Skönsbergsvägen och gamla E4 och en cirkulationsplats med en ny infart till Norra kajen.

 -  Vi räknar med att leda om trafiken norr om Selångersån fram till hösten nästa år för att kunna utföra dessa arbeten. Under sommaren planerar vi även att ha en entreprenör på plats som ska påbörja ombyggnaden söder om Selångersån, delen förbi Casinot som ska bli tvåfilig. För att underlätta framkomligheten så långt det går har vi delat upp ombyggnaden i två delsträckor. På så sätt koncentreras störningarna till en delsträcka i taget, berättar Björn.

Sundsvalls nya stadsgata planeras i sin helhet vara klar under 2020. Då flera aktörer bygger om i Sundsvall är bästa sättet att hålla koll på trafikstörningar via webbsidan sundsvallväxer.se

Gamla E4 omvandlas till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående och cyklister. Mer planteringar och grönska. Cirka 200 meter byggs om från fyra till två körfält förbi Casinot och vi får ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan från centrum ner mot vattnet. Därmed blir det lättare att ta sig till Inre hamnen.