Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan för ombyggnad av väg 562 genom centrala Sundsvall har vunnit laga kraft

Vägplanen för väg 562, Sundsvalls Resecentrum - Trafikplats Skönsberg vann laga kraft den 10 mars 2018 då inga överklaganden kom in.

Väg 562, gamla E4, mellan Sundsvalls Resecentrum och Trafikplats Sundsvall ska omvandlas från tät genomfartsled till en stadsgata och bidra till en tillgänglig och säker stadsmiljö.Barriären minskar när ca 200 meter av vägen förbi kasinot byggs om från fyra till två körfält och vi får ett tydligt gångstråk längs Storgatan från inre hamnen in till centrum.

Ombyggnaden innefattar ny infart till Kyrkogatan, Nya Hamngatan och Norra kajen. Storgatan stängs för biltrafik och blir gångstråk, två körfält förbi kasinot, nya gång- och cykelvägar samt ny gång- och cykeltunnel vid Trädgårdsgatans förlängning.Två cirkulationsplatser, en vid resecentrum och en vid ny infart till Norra kajen mellan Skepparplatsen och Trafikplats Skönsberg.

Fastställelsebeslutet för vägplanen kom från Trafikverkets planprövningsenhet den 2 februari 2018. Överklagandetiden på fastställelsebeslutet löpte till 9 mars 2018. Då inga överklaganden kom in så vann vägplanen laga kraft den 10 mars 2018.

Eftersom inga överklaganden har inkommit har den fastställda vägplanen vunnit laga kraft i enlighet med fastställelsehandlingen. Detta beslut är en viktig förutsättning för att projektets tidplan ska kunna följas, vilket innebär byggstart sommaren/hösten 2018 och ett färdigställande under 2020.

- Ombyggnationen kommer periodvis ge kraftigt begränsad framkomlighet under byggtiden. Det första trafikanterna kommer att märka inledningsvis är ett ganska omfattande arbete med ledningar som ska flyttas längs väg 562, med start vid Skepparplatsen, berättar Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson.

Fastställelsehandling och beslut om fastställelse hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

Mer om projektet