Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för väg 562, delen Sundsvalls Resecentrum - Trafikplats Skönsberg är fastställd

Fredag den 2 februari 2018 fastställdes vägplanen för väg 562, delen genom centrala Sundsvall.

Vägplanen är en lagstadgad del i processen att bygga om väg 562. Den ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annons i Post- och inrikes tidning den 9 februari. Därefter följer fyra veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

- Att vi nu har en fastställd vägplan är en viktig del av processen innan vi kan starta ombyggnationen av väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats Skönsberg. Denna del av gamla E4 ska omvandlas från en tät genomfartsled till en stadsgata och bidra till en tillgänglig osh säker stadsmiljö. Vinner planen laga kraft så kan vi inleda bygget under sommaren 2018, säger projektledare Bengt-Erik Eriksson.

Arbetet med att ta fram en vägplan startade under 2015 och har pågått till juli 2017 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av vägplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en vägplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom i juni 2017 och planen skickades därefter in för fastställelse i juli samma år.

- Vägplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader. För att underlätta framkomligheten under byggtiden delar vi in ombyggnationen i två entreprenader. Första etappen kommer byggas om mellan Selångersån och norrut till trafikplats Skönsberg. Nästa etapp byggs om mellan Sundsvalls Resecentrum och Selångersån. På så sätt undviker vi att arbeten pågår längs hela sträckan, berättar Bengt-Erik.

Läs beslut om fastställd vägplan under Dokument - Aktuella handlingar