Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen finns tillgänglig för granskning

Fram till den 17 juni 2018 kan du ta del av vägplanen som visar hur vi planerar gång- och cykelväg längs delar av Njurundavägen och Mjösundsvägen. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Vägplanen består av kartor och beskrivningar som visar förslaget på hur trafiksituationen kan förbättras för de oskyddade trafikanterna i Njurundabommen. Den visar även hur väg 562 och väg 559 kan utformas med en stadsmässig karaktär så att ett tydligt centrumstråk skapas och Njurundabommens centrum förstärks.

 Vy från söder in mot centrum med Kyrkmons skola till vänster.

- Genom en gång- och cykelväg skapar vi bättre förutsättningar för ett hållbart transportsätt och möjligheter till att cykla till och från skola och arbete. Målsättningen har varit att så långt som möjligt anlägga gång- och cykelvägen där den ger minsta möjliga intrång på kringliggande fastigheter samt får största nyttan för barn som går och cyklar till skolan. Gång- och cykelvägen skapar även förutsättningar till att nå målpunkterna affärer och det planerade resecentrumet, berättar Bengt-Erik Eriksson.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram vägplanen har vi haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till oss att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Här finns vägplanen

Fram till den 17 juni 2018 finns vägplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall
  • Pastorsexpeditionen, Mjösundsvägen 4 i Njurunda

Vägplanen finns även här på webben, under Dokument och Aktuella handlingar för väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen.

Lämna gärna synpunkter

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter. Skicka dem till investeringsprojekt@trafikverket.se eller
Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge, ange diarienummer 2016/52101

Du kan även lämna dina synpunkter digitalt här på webbsidan.