Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flytt av Skepparplatsens korsning ger kraftiga störningar för trafikanter

Korsningen vid Skepparplatsen ska flyttas cirka 40 meter i sommar och anpassas till Sundsvalls nya stadsgata. Flytten av korsningen gör att mark frigörs för Norra kajens fortsatta utbyggnad och arbetet innebär en kraftig påverkan för alla trafikanter.

- Att flytta korsningen är komplicerat och det kommer att innebära stora schaktgropar. Vi kan likna det vid att det kommer att se ut som månens baksida med enorma kratrar. Vi behöver gräva ur stora delar av vägen där trafiken kör idag så att vi kan lägga nya ledningar. Det kommer att få kraftig påverkan på framkomligheten för såväl gående och cyklister som för fordonstrafiken, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Just nu tittar vi på olika lösningar för att det ska bli bra och säkert under byggtiden för våra entreprenörer som jobbar i en trafikerad miljö men även för dig som trafikant. Arbetet med Skepparplatsens flytt är omfattande och vår ambition är att arbetet ska komma igång under maj/juni och vara klart under hösten. Inom kort kommer vi att informera om hur arbetet kommer att påverka dig som trafikant. Börja gärna att redan nu fundera på om du kan välja en annan väg eller ett annat färdsätt. Behöver du passera arbetsområdet så undvik rusningstid om du har möjlighet för det kommer att bildas betydligt längre köer än idag. Ta det lugnt och visa hänsyn till dem som jobbar i området, uppmanar Björn.

Flytten av Skepparplatsens korsning ingår i den första etappen i omvandlingen av gamla E4 till en grön stadsgata som knyter ihop stenstaden med Inre hamnen. Den skapar utrymme för fler mötesplatser och får ett sammanhängande gång- och cykelstråk. Den första etappen mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg byggs av vår entreprenör Svevia som planerar vara klara hösten/vintern 2019.

För ombyggnaden av den andra etappen mellan Sundsvalls Resecentrum och Selångersån beräknar vi ha en entreprenör på plats under sommaren i år.

- Sundsvall är en stad där det satsas för fullt nu och det byggs på många håll. Då vi är flera olika aktörer som bygger så håller du dig bäst uppdaterad via www.sundsvallväxer.se där finns det information om trafikstörningar och om projekten som bidrar till Sundsvalls utveckling, berättar Björn.