Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommunen gör förbättringar i samband med vår ombyggnation

I samband med vår ombyggnad av gamla E4 till sin nya funktion som stadsgata, har Sundsvalls kommun behov av att göra åtgärder. Bland annat för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Norra och södra kajen. Arbeten som samordnas när vi ändå stökar till.

- Det är vanligt att kommuner passar på att göra förbättringar som inte ingår i vårt uppdrag, det är inget unikt för Sundsvall.  Det handlar om extra åtgärder som kommunen beställt och som behöver göras i samband med att vi bygger om vägen. Att samordna arbetena när vi ändå är igång och stökar till är bra för alla, inte minst för närboende, näringsliv och trafikanter, säger projektledare Bengt-Erik Eriksson.

I den första etappen från Selångersån till Trafikplats Skönsberg har kommunen kompletterat med två åtgärder; Flytt av Skepparplatsen samt en ny anslutning från cirkulationsplatsen till Heffners Allé. I avtal mellan kommunen och Trafikverket beräknades den totala kostnaden för kommunen till 23 milj kronor i 2015 års prisnivå. 

- Vi har haft löpande avstämningar och dialog med kommunen inför tecknande av entreprenadkontrakt. För den första etappen har kommunen godkänt anbuden som var dyrare än beräknat, säger Bengt-Erik och fortsätter.

- Vad den slutliga kostnaden blir vet vi inte ännu. Den första etappen färdigställer vi till våren och innan vi har gjort en slutreglering av alla kostnader har vi ingen slutsumma.

För andra etappen av ombyggnaden mellan Sundsvalls resecentrum och Selångersån, har kommunen kompletterat med två åtgärder; gång- och cykelport vid Trädgårdsgatans förlängning och anslutning till Södra kajen och till resecentrum vid korsningen Kolvägen. Upphandling av den andra etappen avbröts under 2019 på grund av för höga anbud. Ny upphandling pågår.

- Vi hoppas ha en entreprenör som kan inleda ombyggnationen av den andra etappen under våren.