Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Den 4 november förbättras framkomligheten genom Sundsvall

Måndag den 4 november öppnar första delen av nya stadsgatan genom Sundsvall tillsammans med Heffners allé och Förrådsgatan. Arbetena fortgår till mitten av december. Räkna med tillfälliga störningar så ta det fortsatt lugnt i trafiken.

- Vi kan öppna vägen för trafik något tidigare än planerat men sluttiden för den här första etappen i ombyggnationen sträcker sig till midsommar 2020. Till våren kommer vi göra grönytorna klara med sådd och planteringar, lägga sista lagret asfalt och linjemåla vägen, berättar projektledare Bengt-Erik Eriksson och fortsätter.

Anslutningen till Heffners Allé öppnar igen från Skepparplatsens korsning. Vi får vänta ett par veckor till  innan trafiksignalerna tas i bruk.
Anslutningen till Heffners Allé öppnar igen från Skepparplatsens korsning. Vi får vänta ett par veckor till innan trafiksignalerna tas i bruk.  

- Framkomligheten blir bättre från och med den 4 november men vi kommer att fortsätta jobba på och kring vägen fram till mitten av december i år så trafikanter får räkna med tillfälliga störningar, men inte lika stora som tidigare. Trafiksignalerna tas i bruk inom ett par veckor så fram till dess behåller vi den provisoriska cirkulationen i Skepparplatsens korsning. Sedan ska trafiksignalerna trimmas in och anpassas efter trafikmängden, vilket kommer att göras under ett par veckor.

Förutom inkoppling och trimning av trafiksignaler återstår bland annat justering av skyltar och belysning och färdigställande av gång- och cykelanslutningar. Vi jobbar även med att göra klar gång- och cykeltunneln mellan Bjälkvägen och Norra kajen, i höjd med Skandia, som vi planerar att öppna i slutet av november.

Nya anslutande vägar

Anslutningen till Heffners Allé, mot Norra Kajen, från Skepparplatsens korsning och från den nya cirkulationsplatsen öppnar den 4 november kl 14.00. Anslutningen från Skepparplatsen har varit stängd sedan i början av maj när arbetet med att flytta Skepparplatsens korsning påbörjades.

- Vägen mot Norra kajen från cirkulationsplatsen är helt ny. Den kommer att avlasta Skepparplatsens korsning då all södergående frafik som ska till Norra kajen kommer att få använda denna väg när trafiksignalerna i Skepparplatsen tagits i bruk, berättar Bengt-Erik.

Via den nya cirkulationsplatsen får trafikanter en direkt anslutning till och från Norra kajen.
Via den nya cirkulationsplatsen får trafikanter en direkt anslutning till och från Norra kajen. 
Den 4 november kl.14.00 öppnar även en ny anslutning till Förrådsgatan.
Den 4 november kl. 14.00 öppnar även en ny anslutning till Förrådsgatan. 

- En annan ny väg som vi öppnar är anslutningen till Förrådsgatan som går vidare under Sundsvallsbron mot Skönsberg. Vägen går mellan Heffners Allé och gamla E4.

Skönsbergsvägen

Andra veckan i november är Skönsbergsvägen så gott som klar, och får då bättre framkomlighet. 

- Vi har räckesarbeten som kommer att begränsa framkomligheten men när dessa är klara ska det bli bättre framkomlighet för fordonstrafkanter, berättar Bengt-Erik.

Fortsatta arbeten sker i huvudsak intill Skönsbergsvägen för att färdigställa busshållplatsen och anslutande gång- och cykelvägar mellan Skönsbergsvägen och Norrmalmsgatan.

De längre störningarna för trafikanter på Skönsbergsvägen är snart ett minne blott. Skönsbergsvägen har flyttats närmare busbacken, den får ny beläggning, ny busshållplats, nya passager och ny gång- och cykelväg.
De längre störningarna för trafikanter på Skönsbergsvägen är snart ett minne blott. Skönsbergsvägen har flyttats närmare busbacken, den får ny beläggning, ny busshållplats, nya passager och ny gång- och cykelväg.