Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidningen Byggplats - Säkrare trafikmiljö när Njurunda centrum byggs om

Byggboomen i Njurundabommen fortsätter. Nästa projekt på tur är en upprustning av gatorna genom centrum.– Det blir tydligare för biltrafiken och säkrare för gående och cyklister, säger Sara Gidlund, projektledare vid Trafikverket.

Njurundavägen och Mjösundsvägen genom centrum står på tur för en upprustning. Sara Gidlund och kollegan Björn Sjölund från Trafikverket visar på problemen med dagens gator.
– Problemet är framför allt att det inte finns några tydliga avgränsningar mellan biltrafiken och de som går och cyklar. Otydliga in- och utfarter från angränsande parkeringar bidrar till att det kan bli stökigt för trafikanterna, påpekar Björn Sjölund.

Tät trafik

Trots att det är mitt på dagen så är trafiken tät längs Njurundavägen och riktigt tjockt blir det i rusningstid på morgon och eftermiddag då många barn också ska till skolorna och förskolan i området.
– Genom att anlägga gång- och cykelväg på ena sidan och en tydligare gångväg på den andra skapar vi en tydligare och säkrare trafikmiljö för alla oskyddade trafikanter som går och cyklar. Dessutom bygger vi upphöjda passager för gående och cyklister och stänger vissa infarter. Det blir lite mer ordning och reda och därmed säkrare för alla, förklarar Sara Gidlund.
I projektet ingår även en flytt av busshållplatserna i korsningen Njurundavägen-Mjösundsvägen.
– När det nya stationsområdet står klart kommer busstrafiken att samlas där, men i väntan på att den byggs kommer vi att anlägga provisoriska busshållplatser intill Mitthems nya bygge vid rondellen, berättar Björn Sjölund.
Gång- och cykelbanan knyts ihop med den nya stationen längs Mjösundsvägen och förlängs också längs Njurundavägen fram till Verkstadsvägen.

Ny vägbro

– Vi bygger också en ny vägbro över Åbäcken. Det första Njurundaborna kommer att märka i projektet är att vi anlägger en provisorisk bro väster om nuvarande som fungerar som överfart under byggtiden, säger Sara Gidlund.
Byggstart för gatuupprustningen väntas bli till våren 2020 och byggtiden till drygt ett år. Och det kommer att bli trångt för byggarna i området med satsningar på vägar, fjärrvärme, bostäder, järnväg och en ny tågstation.
– För mig som är uppväxt här i Bommen är det extra roligt att det händer så mycket här. Mycket av det som sker nu är en följd av E4-projektet. Att Europavägen inte längre går rakt igenom Njurundabommen har satt fart på utvecklingen, säger Björn Sjölund.

Här byggs det också i Njurunda

Det är trångt för byggarna i området runt Njurundabommen med satsningar både ovan och under mark.

Det byggs både ovan och under mark i Njurundabommen just nu.

  • Trafikverkets stora bygge av dubbelspår för järnvägen pågår, bland annat med en ny bro över Ljungan.
  • Tack vare utbyggnaden av järnvägen blir det också möjligt att angöra en tågstation som även blir ett nav för busstrafiken.
  • Trafikverket rustar upp gatorna genom centrum.
  • Samtidigt pågår Mitthems bygge av hyreshus med 30 lägenheter mitt emot Ica.
  • Sundsvall Energi lägger ny fjärrvärme i området.

Byggplats - Mitthem.JPG