Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiksignalerna i Skepparplatsen kopplas in, var uppmärksam på nytt körsätt

Under torsdag den 14 november togs trafiksignalerna i Skepparplatsens korsning i bruk. Trafikanter i södergående riktning som ska till Norra kajen uppmärksammas på ett nytt körsätt. Det är inte längre möjligt att svänga vänster i korsningen.

- När trafiksignalerna tas i bruk tar vi bort den provisoriska cirkulationen. Vi vill uppmärksamma trafikanter som kommer norrifrån och ska till Norra kajen att vi har ett nytt körsätt. Innan Skepparplatsens korsning byggdes om gick det att svänga vänster in och höger ut till och från Heffners allé. Det går inte längre. Nu får du som ska till Norra kajen istället svänga vänster via den nya cirkulationsplatsen. Och du som ska köra norrut från Norra kajen kan använda cirkulationen för en snabbare anslutning till E4, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Den nya stadsgatan innebär nya trafikregler och körsätt och vi har förståelse för att det tar ett tag att lära sig dem och att hitta nya anslutande vägar. Vid en av de nya anslutande vägarna, från Förrådsgatan som leder under Sundsvallsbron, har vi uppmärksammat att en del trafikanter inte respekterar att man endast får svänga höger. Jag uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma och att respektera och följa skyltar, säger Björn.

Bättre framkomlighet för gående och cyklister

Under sex månader har arbetet med flytten av korsningen i Skepparplatsen och ombyggnationen till Sundsvalls nya stadsgata kraftigt påverkat såväl gående och cyklister som fordonstrafiken. Nu underlättas även framkomligheten för gående och cyklister då det blir lättare att passera den nya stadsgatan via Skepparplatsen.

- När trafiksignalerna nu tagits ibruk tar vi bort det tillfälliga övergångstället vid bron över Selångersån. Det har fungerat som en passage över vägen under tiden vi byggt om Skepparplatsens korsning. Nu hänvisar vi gående och cyklister till de tryggare passagerna vid trafiksignalerna, säger Björn.

När trafiksignalerna tagits i bruk underlättar det för gående och cyklister att ta sig över Sundsvalls nya stadsgata.
När trafiksignalerna tagits i bruk underlättar det för gående och cyklister att ta sig över Sundsvalls nya stadsgata. 

Trimning av trafiksignalerna

När trafiksignalerna tagits i bruk ska de trimmas och anpassas under en period för att optimeras efter trafikmängden och trafikrörelsen under dygnet.

- Det är nog inget trafikanterna direkt kommer att märka men det kan vara bra att känna till att vi följer upp inställningarna av trafiksignalerna och anpassar dem utifrån hur trafikmängden och trafikens rörelsemönster ser ut under olika tider på dygnet. Trafiksignalerna ska även anpassas så att de fungerar bra med övriga trafiksignaler på och kring stadsgatan, berättar Björn.