Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för delsträckan Nolby - Sundsvalls resecentrum finns tillgänglig för granskning

Den 18 november till den 20 december 2019 gör vi vägplanen för ombyggnationen mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum tillgänglig för granskning. Det innebär att du, under denna period, kan ta del av förslaget på hur vi planerar att bygga om vägen.

- Granskning är ett tillfälle för oss att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter, berättar Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander.

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning består av kartor och beskrivningar av hur vägen ska byggas om samt av samrådsredogörelsen. Den innehåller även indragning av väg från allmänt underhåll som visas genom markerade markområden i plankartorna. Vägplanen omfattar även förändrat väghållningsansvar eftersom delar av den ombyggda vägen ska tas över av Sundsvalls kommun. Sträckorna som berörs är cirkulationsplatsen vid Stockvik till trafikplats Skönsmon samt cirkulationsplatsen vid Björneborgsgatan till Sundsvalls Resecentrum.

- Vi har tagit fram en vägplan, ett förslag, som visar fortsättningen i ombyggnationen av gamla E4 till en lokalväg. Vägen som har byggts om mellan Njurundabommen och Nolby blev nyligen klar. I vägplanen för den fortsatta ombyggnationen ingår ny gång- och cykelväg som kopplas ihop med den nybyggda mot Njurundabommen, nya och ombyggda busshållplatser, gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning, berättar Torbjörn.

Samråd under arbetet med planen

- Under arbetet med att ta fram vägplanen har vi haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även nu, under granskningsperioden, finns det möjlighet att lämna in synpunkter till oss som vi kan behöva ta hänsyn till innan planen fastställs.

Här finns vägplanens granskningshandling

Fram till den 20 december finns vägplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket Region Mitt, Nattviksgatan 8, Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall
  • Biblioteket Opalen, Kvissleby
  • Delar av handlingarna finns här på webbplatsen under Dokument/Aktuella handlingar för delsträckorna Nolby - Kubikenborg och Trafikplats Skönsmon - Sundsvalls Resecentrum

Lämna gärna synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 eller e-post investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 december 2019. Ange diarienummer TRV 2015/41602