Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för väg 562/559, centrumupprusning Njurundabommen är fastställd

Vägplanen för väg 562/559, delen Njurundabommen fastställdes torsdag den 21 februari 2019. Projektet omfattar anläggande av gång- och cykelvägar och gångbanor längs de centrala delarna av Njurundavägen och Mjösundsvägen.

Vägplanen är en lagstadgad del i processen att bygga. Den ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

– Att vägplanen nu är fastställd är en viktig del i processen med att skapa god tillgänglighet och framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister i Njurundabommens centrum. Vinner planen laga kraft så kan vi inleda ombyggnationen under våren 2020, berättar projektledare Sara Gidlund.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Den 28 februari kungörs vägplanen via annons i Post- och Inrikes tidningar. Därefter följer fyra veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

Arbetet med att ta fram en vägplan startade under 2017 och har pågått till november 2018 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av vägplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en vägplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom i juni 2018 och planen skickades därefter in för fastställelse under november samma år.

Läs beslut om fastställd vägplan under Dokument - Aktuella handlingar för väg 562/559, centrumupprusning Njurundabommen.