Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktsbild över centrala Sundsvall
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varning för långa köer i centrala Sundsvall

Natten mot fredag den 10 maj inleds flytten av Skepparplatsen, Sundsvalls mest trafikerade korsning. Arbetet innebär att framkomligheten i korsningen blir kraftigt begränsad. Varning för långa köer, särskilt under rusningstid morgon och eftermiddag.

- Det är nu det händer. Det är nu vi kommer att skapa känslan av månens baksida med stora kratrar när vi ska gräva ur i och kring korsningen och lägga nya ledningar för att kunna flytta Skepparplatsen och anpassa den till Sundsvalls nya stadsgata. Det är nu som vi sannolikt kommer att slå rekord i Sundsvalls längsta köer, någonsin. Min uppmaning är att undvika rusningstid om du kan, åk andra vägar eller välj andra färdsätt, säger Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

Natten mot fredag den 10 maj planerar vår entreprenör att ta bort refuger och trafiksignaler i korsningen. Samtidigt stängs anslutningen till Heffners allé från korsningen. Skepparplatsen omvandlas från en fyrvägskorsning till en trevägskorsning med ett körfält i vardera körriktning. Trafiksignalerna ersätts av en provisorisk cirkulationsplats som kommer att flyttas under arbetets gång.

- Fram till och med september får trafikanter som ska svänga höger eller vänster i korsningen samsas i samma körfält som de som ska rakt fram. Det innebär att det blir betydligt längre köer än idag, Men att ställa i ordning för trafiken görs inte under en natt, det är ett omfattande arbete som kommer att ta ett tag. Så ha tålamod, ta det lugnt och visa hänsyn till vägarbetarna om du måste ta dig förbi arbetsområdet, Ta extra restid i beräkning för det kommer att ta tid att passera Skepparplatsen, särskilt under rusningstid, säger Björn.

- Det är en stor utmaning att flytta Sundsvalls mest trafikerade korsning. En av utmaningarna under byggtiden är att hantera framkomligheten för trafikanterna, både för fordonstrafik, gående och cyklister, och samtidigt skapa en säker arbetsplats för vår entreprenör, berättar Björn.

Du som cyklar eller går kommer inte att kunna ta samma väg som vanligt under ombyggnationen. För din egen säkerhet, följ och respektera orangea omledningsskyltar även om sträckan kan bli längre.

Tillfälliga vägar för biltrafik, gående och cyklister. Klicka på bilden för större karta

Anslutning till Heffners allé stängs tillfälligt

Vi beräknar att anslutningen till Heffners allé från Skepparplatsens korsning hålls stängd från fredag den 10 maj fram till och med september. Trafikanter till och från Norra kajen hänvisas via Skönsberg men det blir även möjligt att välja en väg i höjd med Service Centralen.

- Vi bygger en tillfällig väg mellan gamla E4 och Norra kajen som så småningom ska bli permanent. Vägen får en viss begränsning då vi inte kommer att tillåta vänstersväng under byggtiden. Det är för trafikanternas säkerhet. Det är tillåtet att köra höger in mot Norra kajen och höger ut från Norra kajen, berättar Björn.

Förändringar för busslinje 85

Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen
Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Bosvedjan/Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan.
Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé.

Översiktsbild över linje 85 från Bosvedjan/Sjukhuset

Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet
Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss.
Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé.

Från hållplats Norra kajen eller Broparken mot Sjukhuset/Bosvedjan
Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen är avstängd och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé.Översiktsbild linje 85 mot sjukhuset/Bosvedjan

Håll dig uppdaterad om förändringar för busslinje 85 på dintur.se