Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skanska tilldelas den sista etappen i byggnationen av Sundsvalls nya stadsgata

Vi har tilldelat Skanska som entreprenör för den fortsatta omvandlingen av gamla E4 till Sundsvalls nya stadsgata. Ombyggnationen sträcker sig mellan resecentrum och Selångersån och ska bidra till en tillgänglig och trygg stadsmiljö.

- Det känns bra att vi nu har en entreprenör för den fortsatta ombyggnationen. Vi fick in tre anbud och beslutet om att tilldela Skanska kontrakt är värt 130 miljoner kronor. Vi beräknar att Skanska inleder arbetet i mars/april med reservation för att tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till 28 februari, berättar projektledare Bengt-Erik Eriksson och fortsätter.

- Om allt går som planerat ska Sundsvalls nya stadsgata vara klar under november 2021. Vi har förlängt byggtiden och ligger bra till säsongsmässigt då entreprenören får två barmarksäsonger på sig att utföra arbeten såsom beläggning, linjemålning och planteringar, som inte är möjliga att utföra på vintern. Får vi inga överklaganden på beslutet att tilldela Skanska entreprenaden har vi har goda förhoppningar om att hålla tidplanen.

En framkomlig stadsgata istället för bred barriär

När Sundsvalls nya stadsgata är klar har 2,6 kilometer bred europaväg anpassats till Sundsvalls gatunät med förbättrad framkomlighet för gående och cyklister och kollektivtrafik. Den nya stadsgatan knyter dessutom samman den gamla stadsmiljön i Stenstaden med de nya stadsområden i hamnen på ett bättre sätt än i dagsläget.

Den gamla E4-genomfarten har varit den största enskilda barriären mellan stadskärnan och havet. Med Sundsvallsbron förändrades förutsättningarna och den gamla motorleden kan omvandlas till en stadsgata. Ombyggnationen utförs av Trafikverket med kompletterande åtgärder som Sundsvalls kommun finansierar. För denna delsträcka handlar det om två åtgärder; gång- och cykelport vid Trädgårdsgatans förlängning och anslutning till Södra kajen och till resecentrum vid korsningen Kolvägen.

När den nya stadsgatan är klar och besiktad övergår ansvaret för drift och underhåll till Sundsvalls kommun.