Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu ska den sista etappen av Sundsvalls nya stadsgata byggas klar

I början av april inleds den fortsatta ombyggnaden av gamla E4. När stadsgatan är klar i november 2021 har den anpassats till stadens gatunät med förbättrad framkomlighet för gående och cyklister och kollektivtrafik.

Sundsvalls nya stadsgata ska bidra till en tillgänglig och tryggare stadsmiljö med mer grönytor och en bättre koppling mellan Stenstaden och de nya stadsområdena i hamnen. Nu inleds den andra etappen i omvandlingen av den gamla europavägen till Sundsvalls nya stadsgata. 

- Under byggtiden får man räkna med buller, vibrationer, byggdamm och byggtrafik. För att kunna genomföra ombyggnationen behöver vi ta parkeringsplatser i anspråk underbyggtiden. Ungefär 80 av de 320 parkeringsplatserna på Finnkajen/Inre hamnen stängs från den 6 april och parkeringen längs Strandgatan stängs i slutet av april, berättar projektledare Bengt-Erik Eriksson och fortsätter.

- Det kommer också bli kraftigt begränsad framkomlighet för såväl fordonstrafikanter som för gående och cyklister. Korsningar kommer få tillfälliga cirkulationsplatser, filer kommer att begränsas och trafik ledas om.  Om du kan så åk en annan väg, undvik rusningstid eller välj ett annat färdsätt. Framkomligheten under byggtiden kan underlättas om vi har möjlighet att samåka, åka kollektivt, gå eller cykla.  

En framkomlig stadsgata istället för en bred barriär

Dagens trafikljusreglerade korsning vid resecentrum får en cirkulationsplats. Sträckan mellan Köpmangatan och cirkulationsplatsen får bussfickor för att underlätta byten mellan tåg och buss. Ombyggnationen kommer att innebära begränsad framkomlighet för alla trafikanter.
Dagens trafikljusreglerade korsning vid resecentrum får en cirkulationsplats. Sträckan mellan Köpmangatan och cirkulationsplatsen får bussfickor för att underlätta byten mellan tåg och buss. Ombyggnationen kommer att innebära begränsad framkomlighet för alla trafikanter. 
Omfattande arbeten kommer att göras i korsningen Köpmangatan/Parkgatan. Där ska de långa och otrygga gångtunnlarna tas bort och ersättas med tillgängliga passager över vägen. Arbetet med rivningen av tunnlarna kommer att orsaka stora störningar för framkomligheten.  
 Ett arbete som får stor påverkan på framkomligheten inledningsvis är byggnationen av en ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen. Den ersätter den nuvarande gångtunneln under gamla E4 vid Bolagsverket. Stor påverkan för alla trafikanter.
Ett arbete som får stor påverkan på framkomligheten inledningsvis är byggnationen av en ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen. Den ersätter den nuvarande gångtunneln under gamla E4 vid Bolagsverket. Stor påverkan för alla trafikanter. 

- I samband med att gångtunneln börjar byggas i slutet av april hänvisar vi fordonstrafiken på gamla E4 till två filer. Gående och cyklister leds förbi arbetsplatsen. Här ska vi också bygga en ny dubbelriktad anslutning till stadsgatan från Kyrkogatan. Under våren 2021 planerar kommunen att göra Kyrkogatan dubbelriktad fram till Tullgatan.

- För att kunna bygga gångtunneln och förlänga Kyrkogatan behöver vi stänga parkeringen vid Strandvägen i slutet av april. Under tiden hänvisar vi till andra parkeringsplatser såsom det nya p-huset Stuvaren på Rosenborgskaj, berättar Bengt-Erik.

Den nya gångtunneln blir kortare, bredare och ljusare och får en rak anslutning från Trädgårdsgatan till gångvägen mot Stuvarvägen vid Bolagsverket. Bilden är en illustration som visar ett av flera förslag på utformning av området kring den nya gångtunneln.
Den nya gångtunneln blir kortare, bredare och ljusare och får en rak anslutning från Trädgårdsgatan till gångvägen mot Stuvarvägen vid Bolagsverket. Bilden är en illustration som visar ett av flera förslag på utformning av området kring den nya gångtunneln.  

 - När ombyggnationen kommer igång får trafikanter räkna med kö och längre restid för att passera arbetsområdet.  Om du går eller cyklar, ber vi dig att följa och respektera orangea omledningsskyltar även om vägen blir längre, uppmanar Bengt-Erik. Det är för din säkerhet.

- Företag och närboende kan bli berörda av buller, byggdamm, vibrationer och byggtrafik. Vi kommer dra ner stålspont i marken inför bygget av den nya gångtunneln. Arbetet ger upphov till vibrationer så fastigheterna närmast har besiktats och några har fått vibrationsmätare för att vi ska ha koll på att riktvärdena inte överskrids. Vi följer upp med en efterbesiktning när vi är klara, berättar Bengt-Erik.

Från Kyrkogatan skapas en ny dubbelriktad anslutning till vår nya stadsgata. Den ersätter Storgatan som stängs för fordonstrafik. Under våren 2021 planerar sundsvalls kommun att göra två filer på Kyrkogatan mot Tullgatan.  Strandparkeringen som används som arbetsområde under byggtiden får nya parkeringsplatser och grönytor när allt är klart. Framkomligheten på Strandgatan kan bli begränsad.
Från Kyrkogatan skapas en ny dubbelriktad anslutning till vår nya stadsgata. Den ersätter Storgatan som stängs för fordonstrafik. Under våren 2021 planerar sundsvalls kommun att göra två filer på Kyrkogatan mot Tullgatan. Strandparkeringen som används som arbetsområde under byggtiden får nya parkeringsplatser och grönytor när allt är klart. Framkomligheten på Strandgatan kan bli begränsad. 
Storgatan blir ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan torget och Inre hamnen. Sträckan mellan korsningen med Köpmangatan och Storgatan får två körfält färre än idag och Stenstaden kommer närmare vattnet.
Storgatan blir ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan torget och Inre hamnen. Sträckan mellan korsningen med Köpmangatan och Storgatan får två körfält färre än idag och Stenstaden kommer närmare vattnet.  
Förändringarna vid Sjögatan blir inte så stora. Storgatan mot Inre hamnen stängs för biltrafik och ersätts av Nya Hamngatan som byggs precis norr om SEB-huset, tidigare Clas Ohlson.
Förändringarna vid Sjögatan blir inte så stora. Storgatan mot Inre hamnen stängs för biltrafik och ersätts av Nya Hamngatan som byggs precis norr om SEB-huset, tidigare Clas Ohlson.  
  Det är trångt om utrymme centralt i stan så vi behöver använda några parkeringsplatser i Inre hamnen/Finnkajen för upplag av material. Av totalt 320 parkeringsplatser behöver vi ta 80 platser i anspråk under byggtiden med start den 6 april. Vi hänvisar till övriga parkeringsplatser och parkeringshus i närheten.
Det är trångt om utrymme centralt i stan så vi behöver använda några parkeringsplatser i Inre hamnen/Finnkajen för upplag av material. Av totalt 320 parkeringsplatser behöver vi ta 80 platser i anspråk under byggtiden med start den 6 april. Vi hänvisar till övriga parkeringsplatser och parkeringshus i närheten. 

- Ombyggnationen av den första delsträckan har gått över förväntan. Jag vill passa på att rikta ett tack till dig som trafikant för visad hänsyn under byggtiden och uppmanar dig att fortsätta att ta det lugnt förbi dem som jobbar längs vägen, avslutar Bengt-Erik