Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu ska första delsträckan av Sundsvalls nya stadsgata beläggas och linjemålas

Tisdag 5 maj inleds de slutliga arbetena på första etappen mellan Selångersån och Skönsberg. Sista lagret asfalt ska läggas, vägen linjemålas, sådd och planteringar ska utföras. Arbeten som begränsar framkomligheten fram till midsommar.

- Svevia återupptar nu arbetet när vi går mot varmare säsong. Inledningsvis ska beläggning vid refuger, mot kantsten, gång- och cykelvägar beläggas. Asfalt ska fräsas vid anslutande vägar längs sträckan. Trafiken leds förbi arbetet med TMA-bil och vid vissa arbetsmoment av flaggvakt, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund.

- De största trafikpåverkande arbetena blir 25-29 maj när toppbeläggningen ska läggas. Arbetet sker därför mestadels nattetid, klockan 19.00 - 06.00. Trafiken leds då med hjälp av flaggvakter och lots. När toppbeläggningen är på plats ska vägen linjemålas.

Parallellt med beläggningsarbetena sker sådd av gräsytor och planteringar längs sträckan. En växtbädd ska byggas upp på båda sidor om stadsgatan mellan Selångersån och Skepparplatsens korsning. 

- Den gamla europavägen ersätts av en ny stadsgata med plats för mer planteringar och grönområden. Under arbetet med sådd och planteringar får biister räkna med begränsad framkomlighet. Körfältet närmast gång- och cykelvägen behöver användas för att utföra arbetet. Arbetet ska inte påverka gång- och cykelvägen.

Den första delsträckan av Sundsvalls nya stadsgata, mellan Selångersån och Skönsberg, beräknas vara helt klar innan midsommar.

- Det blir lite stökigt för trafikanter några veckor i maj - juni då det kommer att pågå arbeten längs hela sträckan mellan resecentrum och Skönsberg. Planera din resa. Räkna med kö och längre restid om du behöver passera arbetsområdena. Ta det lugnt och håll avstånd i trafiken, välj en annan väg om du har möjlighet eller undvik rusningstid, uppmanar Björn.