Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Pålningsarbeten i centrala Njurundabommen på väg 562

Njurundavägen, väg 562, ska få en ny bro över Åbäcken. Arbetet med den nya bron innebär att vi behöver utföra pålningsarbeten som vi beräknar starta i september/oktober. Arbetet pågår ungefär en vecka och kan upplevas bullerstörande.

- Vi behöver utföra pålningsarbeten för att förstärka marken för den nya bron vi ska bygga över Åbäcken. Pålningen beräknas pågå ungefär en vecka och kan upplevas bullerstörande, berättar Sara Gidlund, projektledare på Trafikverket.

Byggnationen av en ny bro ingår i ombyggnationen av bland annat nya gång- och cykelvägar längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom centrala Njurundabommen.

- Under tiden den nya bron byggs får trafikanter använda en tillfällig, enkelriktad, bro. Arbete pågår med att färdigställa vägen till bron. Vi räknar med att kunna leda över trafiken på den under september, säger Sara.

Njurundabommen, en ort som växer

När många arbeten pågår samtidigt kan det upplevas stökigt. Stundtals blir det besvärligt med buller, vibrationer, byggdamm och byggtrafik och det tar lite extra tid att ta sig fram. Men håll ut, Njurundabommen växer och en ort som växer är en ort som mår bra. Vägarbetet i centrala Bommen fortsätter fram till juni 2021. Fram till dess kommer du påverkas på olika sätt.

- Kör du bil förbi arbetsplatserna, ta det lugnt och var uppmärksam på skyltar och byggtrafik. Räkna med begränsad framkomlighet. Det kan ta något längre tid att ta sig fram, framförallt under rusningstid.

- Har du barn som cyklar eller går till och från skolan, följ gärna med dem till en början för att de ska känna sig trygga. Under byggtiden kanske de inte kan ta de vägar de brukar. Det är viktigt att de följer orangea hänvisningsskyltar även om sträckan blir något längre. Det är för deras och våra vägarbetares säkerhet vi leder dem förbi arbetsområdet, berättar Sara.

Njurunda 750x230.jpg

Det är farligt och förbjudet att vara på arbetsområdet, innanför stängslat område. Vi uppmanar vänligen men bestämt att respektera avspärrningar och skyltar. 

När ombyggnationen är klar har trafikmiljön blivit tydligare för biltrafiken och trafiksäkerheten för gående och cyklister ökat. 

Tack för ditt tålamod och visad hänsyn!