Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här påverkas du av ombyggnationen genom Sundsvall

Arbetet med att bygga om gamla E4 till en stadsgata kan stundtals upplevas besvärligt. Räkna med köer och kraftigt begränsad framkomlighet. Om du kan så undvik rusningstid, välj en annan väg eller ta extra restid i beräkning om du behöver passera området.

- Under första veckan i april kommer arbetena med ombyggnationen att köra igång och succesivt skapa störningar på olika sätt. Buller, byggdamm, byggtrafik och trafikstörningar. Det blir kraftigt begränsad framkomlighet för såväl fordonstrafikanter som för gående och cyklister.

- Ombyggnationen av första delsträckan gick över förväntan. Mycket tack vare den minskade trafikmängden till följd av att många valde en annan väg eller hade möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt. Du som behöver passera arbetsområdet, undvik rusningstid om du kan eller räkna med att det tar längre tid att passera mellan resecentrum och Selångersån fram till hösten 2021. Fortsätt att ta det lugnt i trafiken och visa hänsyn, uppmanar biträdande projektledare Björn Sjölund.

Parkeringsplatser stängs750x297 Parkeringar stängs på finnkajen- Inre hamnen.jpg

Det är trångt om utrymme i stan. Därför behöver vi använda ungefär 150 av 320 parkeringsplatser i Inre hamnen/Finnkajen, dels som arbetsyta för nya Hamngatan och dels för upplag av material. Parkeringsplatserna inom röd markering stängs från 6 april 2020. 

Information om parkeringar i Sundsvall hittar du på www.sundsvall.se/parkeringsplats

Strandparkeringen planerar att stängas från 27 april 2020.

Från den 27 april 2020 till och med november 2021 behöver vi stänga Strandparkeringen vid Strandgatan så att vi kan bygga en gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen och förlänga Kyrkogatan fram till stadsgatan. Våren 2021 planerar Sundsvalls kommun att göra Kyrkogatan dubbelriktad fram till Tullgatan. 

Trafikstörningar

Byggtiden innebär kraftigt begränsad framkomlighet framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag. Körfält ska stängas, korsningar byggas om både tillfälligt och permanent, vägar ska stängas, nya vägar byggas, gångtunnlar rivas och en ny gångtunnel byggas. Trafikanter fordonstrafikanter, gående och cyklister kommer att ledas om flera gånger under byggtiden.

I början av april leds trafiken om i södergående körfält mellan Köpmangatan och Storgatan.

I början av april begränsas fordonstrafiken till de två filerna i södergående körfält mellan Köpmangatan och Storgatan. Schaktarbeten ska utföras för en ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen och den gamla gångtunneln vid Bolagsverket ska rivas. Trafiken kommer senare att flyttas över till norrgående körfält under arbetets gång. Gående och cykliser leds om, se omledning längre ner på sidan.

Under första veckan i april hänvisas trafiken på gamla E4 tillfälligt till en fil i norrgående körfält mellan Storgatan och Selångersån i samband med ledningsarbeten.

Under första veckan i april hänvisas fordonstrafiken till en fil i norrgående körfält mellan Storgatan och Selångersån i samband med ledningsarbeten. Ledningsarbeten ska utföras inför bygget av nya Hamngatan som ska gå förbi SEB-huset. Den nya vägen kommer att ersätta Storgatans anslutning till Inre hamnen.

Trafiken hänvisas till en fil i norrgående körfält. Under arbetets gång kommer båda norrgående körfälten kommer att behöva tas i anspråk.

Under arbetets gång kommer båda norrgående körfälten att behöva tas i anspråk. Delar av parkeringen stängs. En byggväg in till upplagsytan anläggs så att byggtrafik slipper gå genom parkeringen. 

Omledning för gående och cyklister

750x315 -Omledning gc v15-17 2020.jpg

Gående och cyklister kommer att ledas om flera gånger under byggtiden. Denna omledning gäller de två till tre första veckorna i april innan det blir dags för nästa omledning. Respektera avspärrningar och följ orangea hänvisningar även om sträckan blir längre. Omledningen är för din och våra entreprenörers säkerhet. Klicka på bilden för större karta.

Övergripande tidplan för de första månaderna
 (Reservation för ändringar. Tidplanen kompletteras) 

Omfattar sträckan av gamla E4 mellan resecentrum och Selångersån.

April-maj:

- Delar av parkeringen på Finnkajen/Inre hamnen och närmast SEB-huset stängs från 6 april.

- Schakt, urgrävning, påbörjas för ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen i början av april. Gående och cyklister leds om, se karta med omledningen ovan. Trafiken på gamla E4 leds om i södergående körfält mellan Köpmangatan och Storgatan.

- Ledningsarbeten och schaktarbeten för nya Hamngatan vid SEB-huset (tidigare Clas Ohlsson). Trafiken hänvisas till en fil i norrgående körfält på gamla E4 mellan Storgatan och Selångersån i början av april.

- Gångtunneln vid Bolagsverket börjar rivas i början av april. 

- En tillfällig omledningsväg för trafiken på gamla E4 mellan Köpmangatan och Storgatan ska byggas med start i början av april. Den ska leda trafiken förbi bygget av den nya gångtunneln mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen. 

- Gångtunnel under Köpmangatan planeras att stängas i mitten/slutet av april. Gående och cyklister leds om. 

- Strandparkeringen vid Strandgatan stängs i slutet av april.

- Korsningar längs denna sträcka av gamla E4 kan komma att byggas om till tillfälliga cirkulationsplatser under april/maj.

Juni - juli:

- Nya Hamngatan vid SEB-huset öppnar för trafik i månadsskiftet juni/juli.

- Storgatan mellan gamla E4 och Stuvarvägen stängs av för markarbeten i månadsskiftet juni/juli. När den är klar blir Storgatan ett gång- och cykelstråk mellan torget och Inre hamnen, stängd för fordonstrafik.

- Befintliga gångtunnlar under Köpmangatan och Parkgatan rivs under juli.

Augusti:

-Trafiken på gamla E4 mellan Köpmangatan och Selångersån leds om till nuvarande norrgående körfälten. Till den nya sträckningen för stadsgatan.

Håll koll på trafikstörningar via sundsvallväxer.se

Sundsvall växer och flera olika aktörer bygger om i staden. För att planera din resa behöver du veta var det pågår arbeten som kan påverka din resväg. Enklaste sättet att hålla koll på trafikstörningar och de projekt som pågår är via www.sundsvallväxer.se.

- Vilken väg som är bäst under byggtiden varierar utifrån vart du ska resa, vilken tid på dygnet du reser och vilket byggskede som pågår. Men du som reser i Sundsvall kan genom egna vägval bidra till att effekterna av störningarna under byggtiden lindras.

Ta extra restid i beräkning om du behöver passera arbetsområdet, följ orange hänvisning, ta det lugnt och visa hänsyn till våra entreprenörer som jobbar i en trafikerad miljö.