Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken genom Sundsvall leds om igen sista veckan i april

Delar av gamla E4 har grävts ur för en ny gångtunnel. Nu är det dags att gräva ur den andra delen och trafiken kommer ledas om igen nästa vecka. Förberedelser pågår kvällstid och under helgen 25-26 april. Räkna med längre restid om du passerar bygget.

- Var uppmärksam på skyltar och nya körsätt under byggtiden. Vi behöver leda om trafiken flera gånger och kommer att göra justeringar allt eftersom så att det är framkomligt för alla förbi arbetsplatsen. För att underlätta arbetet och framkomligheten för fordonstrafikanter kommer de trafiksignalstyrda korsningarna vid Köpmangatan, Storgatan och Sjögatan att ersättas med enfiliga cirkulationsplatser under byggtiden, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Allt eftersom arbetet fortgår kommer vi att anpassa och flytta vägarna även för gående och cyklister så att det blir tryggt för dem att passera arbetsområdet. Du som går eller cyklar behöver vara uppmärksam på skyltar och tillfälliga vägar. Vänligen följ omledningen även om sträckan blir något längre, uppmanar Björn.

Så här påverkas trafiken

  • Måndag den 27 april börjar trafiksignalerna i korsningarna att monteras ned. 
  • Korsningarna ersätts av tillfälliga cirkulationsplatser som används under byggtiden.
  • En fil i varje körriktning mellan Köpmangatan och Tivolibron under byggtiden.
  • Sträckan får tillfälliga övergångsställen. Observera att några av dem inte ligger på samma platser som tidigare.
  • Fordonstrafiken leds via en tillfällig omledningsväg förbi urgrävningen för ny gångtunnel mellan Köpmangatan och Storgatan.
  • Gångtunneln under Köpmangatan planeras att stängas i juni. Den stängs permanent och ska tillsammans med gångtunneln under parkgatan rivas i sommar. Dessa ersätts av gångpassager över Köpmangatan och Parkgatan. 
  • Parkeringen vid Strandgatan stängs 27 april.

Tillfällig cirkulation Köpmangatukorsningen 750x618.jpg

Korsningen Köpmangatan/Parkgatan/Gamla E4 får en tillfällig cirkulationsplats som används under byggtiden. Den återställs till en trafiksignalstyrd korsning när stadsgatan är klar. 

Köpmangatan - Tullgatan

Körfälten på Köpmangatan närmast korsningen med Parkgatan och gamla E4 begränsas under byggtiden. Välj om möjligt annan väg.

Tillfällig cirkulation Storgatukorsningen 750.jpgså här ser det ut i korsningen vid Storgatan som också får en tillfällig cirkulationsplats. Nya rafiksignaler kommer sättas upp när vägen är klar. 

Tillfällig cirkulation Sjögatukorsningen 750x630.jpgÄven korsningen med Sjögatan får en cirkulationsplats under byggtiden och en passage för gående och cyklister.

Tivolibron 750x630.jpg

Under byggtiden blir det blir en fil i varje körriktning från Tivolibron. Här blir det också ett övergångsställe strax söder om bron som blir kvar under tiden ombyggnationen pågår.

- Det är omfattande arbeten som ska utföras i en stadsmiljö där vi har många att ta hänsyn till. Det blir kraftigt begränsad framkomlighet och stökigt fram till hösten 2021. Behöver du passera arbetsområdet så räkna med att det tar längre tid. Undvik rusningstid om du kan, uppmanar Björn.

Det här ska göras under byggtiden 

• Korsningen vid järnvägsstationen mot Kolvägen byggs om till en cirkulationsplats.

• Sträckan mellan Köpmangatan och den nya cirkulationsplatser får bussfickor i varje körriktning för att underlätta byten mellan tåg och buss.

• Korsningen Parkgatan-Köpmangatan-gamla E4 görs om. Gångtunnlarna rivs och ersätts av gångpassager över Parkgatan och köpmangatan.

• En ny gångtunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen ersätter den gamla. Den nya tunneln blir kortare, bredare och ljusare och får en rak anslutning från Trädgårdsgatan till gångvägen vid Bolagsverket (längs Stuvarvägen)

• En ny dubbelriktad anslutning skapas från Kyrkogatan.

• Storgatan på båda sidor om gamla E4 stängs för fordonstrafik och blir ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan torget och Inre hamnen.

• Mellan Köpmangatan och Storgatan får den nya stadsgatan en fil i varje körriktning.

• En ny infart till Inre hamnen byggs norr om SEB-huset.

• Korsningen vid Sjögatan byggs om och får nya trafikljus.

• Sträckan får nya och upprustade gång- och cykelvägar.

• Ny beläggning

• Planteringar och gröna ytor

Se den animerade filmen nedan som ger en bild av hur det blir när den nya stadsgatan är klar