Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikpåverkande arbeten i Köpmangatans korsning i Sundsvall

Gång- och cykeltunnlarna i korsningen Köpmangatan/Parkgatan ska rivas. Framkomligheten blir kraftigt begränsad till och med augusti. Körfält, gång- och cykelvägar stängs av och trafikanter leds om. Var uppmärksam på skyltar och räkna med kö.

- Planen var till en början att stänga korsningen helt under två veckor men vår entreprenör har lagt ner en del tid i detaljplaneringen och fått till en bra lösning för att det ska vara framkomligt för trafikanter. Gång- och cykeltunneln under Köpmangatan och Parkgatan kommer att rivas halva åt gången. Det innebär att arbetet med rivningen utförs samtidigt som trafikanter kan passera på den andra halvan, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Det känns jättebra inte minst för att Köpmangatan är ett viktigt nav för kollektivtrafiken. Det innebär också att vi kan starta arbetet ungefär fem veckor tidigare än planerat.

På torsdag den 11 juni beräknas de större arbetena i korsningen att inledas. Då ska det ställas i ordning för att stänga körfältet på Köpmangatan mot korsningen med Parkgatan och gamla E4, väg 562. Det ska stängslas och skyltas för att leda om vägen för gående och cyklister.

Rivning tunnel Köpmangatan etapp2-2 750x630.jpg

För att kunna riva halva tunneln åt gången stängs ett körfält på Köpmangatan närmast korsningen. Klicka på illustrationen för större bild.

Rivning tunnel Köpmangatan etapp2-11-750x630.jpgGående och cyklister leds via en tillfällig gång- och cykelväg och tillfälliga övergångsställen. Klicka på illustrationen för större bild.Rivning tunnel Köpmangatan etapp3-6 750x630.jpg

Det blir även förändringar för alla trafikanter på Parkgatan under den här perioden. Gångtunneln under Parkgatan stänger måndag den 29 juni. Gående och cyklister leds då över Parkgatans två filer via ett tillfälligt övergångsställe. Klicka på illustrationen för större bild.

- Arbetena innebär stor påverkan på framkomligheten för trafikanterna under de cirka nio veckor vi beräknar att det tar att riva gång- och cykeltunnlarna.

- Gång- och cykeltunnlarna behöver rivas för att undvika att det blir sättningar i framtiden. Att behålla betongfundament i marken är inte heller bra om det behöver grävas här i framtiden. Nu går  

Korsning_Parkgatan_Köpmanagatan.jpg

När korsningen är ombyggd och klar ersätts gång- och cykeltunnlarna av passager över vägen.