Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Under april inleds upprustningen av gång- och cykelvägar i Njurundabommen

Vi har tilldelat Svevia uppdraget att göra trafikmiljön tydligare för biltrafiken och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister genom centrala Njurundabommen. Entreprenören planerar att inleda arbetet måndag den 20 april och vara klar under juni 2021.

- Det finns inga tydliga avgränsningar idag mellan biltrafik och de som går eller cyklar längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Bommen. Det är tidvis ganska mycket trafik och en hel del barn som tar sig till och från skolan. Nu ska vi förbättra trafikmiljön med nya gång­- och cykelvägar, tryggare passager och så stänger vi vissa infarter för att göra det lättare att uppfatta in­- och utfarter, berättar projektledare Sara Gidlund.

Men innan det blir bättre blir det värre ett tag. Byggtiden kommer att innebära buller, byggdamm, vibrationer, byggtrafik och begränsad framkomlighet.

750x315 omledning gc.jpg

- Vi kommer att leda om gående och cyklister till andra vägar, förbi arbetsområdet, flera gånger under byggtiden. Följ orangea hänvisningsskyltar även om sträckan blir något längre. Det är för er och våra vägarbetares säkerhet vi leder om under byggtiden.

Nya gång- och cykelvägar

Vi bygger en gång- och cykelväg på östra sidan av Njurundavägen från Ica till korsningen mot Mjösundsvägen där den sedan fortsätter på den norra sidan av Mjösundsvägen till anslutande gång- och cykelväg vid Njurundabommens nya tågstation. Gång- och cykelvägen längs Njurundavägen ska fortsätta fram till Verkstadsvägen/Stångomsvägen på vägens västra sida. Både Mjösundsvägen och Njurundavägen får gångbanor på motstående sidor.

Ny bro över Åbäcken

I samband med att vi gör trafikmiljön tydligare och ökar trafiksäkerheten genom Bommen passar vi på att byta ut den gamla bron över Åbäcken. MittSverige Vatten & Avfall har inlett förberedande arbeten och flyttat ledningar vid Åbäcken intill Kyrkmons skola så att vi kan bygga en ny bro i samma läge som den ligger idag. 

-Under byggtiden av bron kommer både biltrafiken och gående och cyklister ledas via en provisorisk, enkelriktad bro. Vi sänker hastigheten till 30 km/h och ser vi att det finns ett behov kommer vi att styra trafiken med trafiksignaler, berättar projektledare Sara och fortsätter.

- Vissa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande. Med start i början av maj och fram till mitten av juni planerar vår entreprenör Svevia att utföra pålning och spontarbeten för den tillfälliga bron över Åbäcken. Dessa ska slås och vibreras ner i marken vilket ger upphov till både buller och vibrationer. Detta arbetsmoment ska även utföras för den nya bron kring månadsskiftet augusti/september i ungefär en vecka. Kanske extra många av er är hemma just nu under dessa virustider och blir särskilt utsatta för byggbuller. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan under "Kontakta oss". Tillsammans kan vi hjälpas åt.vy från söder mot centrum.jpgUnder juli och augusti beräknas den tillfälliga bron över Åbäcken att monteras på plats. Alla trafikanter, även gående och cyklister, kommer ledas via den enkelriktade bron i slutet av augusti. Då kan den gamla bron rivas och den nya börja byggas. Den nya bron blir bredare och rymmer en gång- och cykelväg på varje sida. 

Busshållplatsen flyttas tillfälligt

750x318 tillfällig hållplats.jpg

Den 1 juni i år behöver vi flytta busshållplatserna från korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen för att kunna bygga gång- och cykelvägar. Hållplatserna får en tillfällig placering intill Mitthems bostadsbygge, se bild. Bussarna kommer sedan att rymmas på stationsområdet när det är klart under hösten 2021 och då underlätta byten mellan olika trafikslag. Vi återkommer med mer information innan det blir dags för flytt och det kommer även meddelas på dintur.se.