Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Anslutning till Kolvägen i Sundsvall stängs tillfälligt

Måndag 3 maj planerar vi att stänga Kolvägens anslutning till korsningen vid resecentrum för att kunna bygga klar den nya cirkulationsplatsen. Följ orange hänvisning. Infarten till Kolvägen beräknas öppna fredag 14 maj, utfarten blir fortsatt avstängd.

- Under tiden vi färdigställer cirkulationsplatsen blir det en större påverkan för trafikanter på Kolvägen då vi behöver stänga in- och utfarten till korsningen under några arbetsmoment. Trafiken leds via den södra in- och utfarten, följ orangea hänvisningsskyltar, säger biträdande projektledare Björn Sjölund.

Kolvägens anslutning till korsningen beräknas vara helt avstängd till fredag den 14 maj då vi planerar öppna infarten till Kovlägen. Utfarten från Kolvägen mot väg 562, Landsvägsallén, beräkar vi kunna öppna i slutet av maj. Det genomgående trafikflödet på väg 562 kommer vara densamma med några mindre förskjutningar i sidled under arbetets gång.

- Gående och cyklister kommer att få tillfälliga passager för att passera över Kolvägen och Landsvägsallén. Var uppmärksam på skyltar då dessa kan flyttas allt eftersom arbetet fortskrider, uppmanar Björn.

Bilden visar avstängningen till och från Kolvägen under perioden 3-14 maj. En öppning till Kolvägen finns för arbetsfordon. Trafik till och från Kolvägen leds via den södra in- och utfarten. Se hänvisningsskyltar. Den14 maj planerar vi öppna infarten till Kolvägen från korsningen. Utfarten planeras vara stängd till slutet av maj. Under tiden arbetet pågår får genomfartstrafiken fortsättningsvis något begränsad framkomlighet. Klicka för större bild.
Bilden visar avstängningen till och från Kolvägen under perioden 3-14 maj. En öppning till Kolvägen finns för arbetsfordon. Trafik till och från Kolvägen leds via den södra in- och utfarten. Se hänvisningsskyltar. Den14 maj planerar vi öppna infarten till Kolvägen från korsningen. Utfarten planeras vara stängd till slutet av maj. Under tiden arbetet pågår får genomfartstrafiken fortsättningsvis något begränsad framkomlighet. Klicka för större bild. 
Gående och cyklister kommer att kunna passera över Kolvägen och Landsvägsallén mellan pilarna i denna bild. Övergångarna flyttas allt eftersom arbetet fortskrider. Klicka för större bild.
Gående och cyklister kommer att kunna passera över Kolvägen och Landsvägsallén mellan pilarna i bilden. Övergångarna flyttas allt eftersom arbetet fortskrider. Klicka för större bild.  

- Jag har full förståelse för att det kan upplevas snurrigt med alla trafikanordningar och förändringar. Men nu är vi i slutspurten i byggnationen av Sundsvalls nya stadsgata som blir klar under augusti och jag tycker att trafikanterna har skött sig bra. Jag vill uppmana alla att hålla ut och fortsätta ta det lugnt och visa hänsyn i trafiken, avslutar Björn.