Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggtrafik på bron över Åbäcken till vänster i bild. Till höger syns den tillfälliga bron som använts under byggtiden.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken leds över nya bron på väg 562, Njurundavägen

Under denna vecka får alla trafikanter använda den nya bron över Åbäcken längs Njurundavägen, väg 562, i Njurundabommen. Framkomligheten är begränsad då flera arbeten med att färdigställa bron återstår. Ta det fortsatt lugnt förbi arbetsområdet.

- På onsdag eller torsdag denna vecka får trafikanter börja använda den nya bron. Eftersom det återstår flera arbeten på och kring bron kommer det vara begränsad framkomlighet fram till i sommar när arbetena ska vara klara. Fram till dess kommer biltrafiken att ledas i ett körfält. Gående och cyklister kommer att kunna passera avskilt från biltrafiken, berättar projektledare Sara Gidlund och fortsätter.

- Under nästa vecka ska den tillfälliga bron, som använts under byggtiden, monteras ner. Den tas bort för att vi ska återställa marken kring bron. I samband med nedmonteringen kommer vibrerande arbeten att utföras under vecka 12, det vill säga 22 till 26 mars, då vi ska ta bort stålsponten. Arbetena kan upplevas vibrations- och bullerstörande.

Arbeten på och kring den nya bron kommer att pågå hela våren/försommaren. När de slutliga arbetsmomenten ska utföras kommer vi att behöva stänga bron några dygn och trafiken kommer tillfälligt att ledas om. Enligt planeringen ska avstängningen göras när skolorna har slutat. Vi återkommer med mer information och kommer att skylta en tid före avstängningen. 

- Med de åtgärder vi gör i centrum skapar vi en säkrare och tydligare trafikmiljö för alla trafikanter. Framförallt får de oskyddade trafikanterna som går och cyklar bättre framkomlighet och en ökad trafiksäkerhet vilket känns bra. Inte minst med tanke på skolbarnen som går till och från skolan, säger Sara.

Den 30 juni i år beräknar vi vara klara. Utöver en ny bro över Åbäcken har centrala Njurundabommen då även fått nya gång- och cykelvägar anpassade till verksamheter och bostäder i området. Tydligare in- och utfarter, nya hastighetsdämpande gångpassager och anslutningar till den nya tågstationen.