Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny stadsgata överlämnad till Sundsvalls kommun

Det var i oktober 2018 som gamla E4 började omvandlas till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående och cyklister, mer grönområden och utrymme för fler mötesplatser. Nu har vi lämnat över vägen till kommunen.

- Sundsvall har fått en ny stadsgata. Väg 562, som den heter hos oss på Trafikverket, är slutbesiktad och därmed lämnar vi över vägen i Sundsvalls kommuns ägo, berättar projektledare Bengt-Erik Eriksson.

Från kommunen fick stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Hedenius symboliskt ta emot vägen från projektledare Bengt-Erik.  

- Det känns fint att personligen få lämna över vägen. Överlämningen är normalt väldigt opersonlig då den sker digitalt med massor av data om vägens utformning och uppbyggnad som kommunen nu ska förvalta, förklarar Bengt-Erik.

 - Vi vill tacka Trafikverket för ett väl genomfört arbete med den nya stadsgatan med tillhörande gång- och cykelstråk. Färdigställandet är ytterligare ett steg i att knyta staden närmare vattnet samt att få ett flöde av människor mellan stenstan och hamnen, säger Anders Hedenius
- Vi vill tacka Trafikverket för ett väl genomfört arbete med den nya stadsgatan med tillhörande gång- och cykelstråk. Färdigställandet är ytterligare ett steg i att knyta staden närmare vattnet samt att få ett flöde av människor mellan stenstan och hamnen, säger Anders Hedenius 

Från gammal europaväg till ny stadsgata

- I stort tycker jag att arbetet med ombyggnationen har gått väldigt bra. Vi har några besiktningsanmärkningar kvar att åtgärda såsom justering av släntlutning och skadad kantsten vid busshållplats för att nämna några. Det är inga konstigheter med några justeringar i ett så här omfattande projekt.

Den överdimensionerade och pensionerade gamla Europavägen har nu omvandlats till en stadsgata som knyter ihop Sundsvalls vackra stenstad med de nya stadsområdena i hamnen.

-  Med ombyggnationen fick vi möjlighet att öka tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister. Nu finns nya gång- och cykelvägar och en bred och ljus gång- och cykeltunnel under vägen som ersatte de trånga, mörka och otrygga gång- och cykeltunnlarna under Köpmangatan och Parkgatan. 

- Den gamla europavägen har nu anpassats till övriga vägnätet i stan. Med flera planteringar, bland annat 210 träd, ny belysning och nya ytor för mötesplatser skapar den nya vägen en trevligare miljö än den barriär gamla E4 utgjorde. 

En av Sundsvalls mest trafikerade vägar  

- Det är alltid en utmaning att bygga om i centrum med många trafikanter att ta hänsyn till samtidigt som våra entreprenörer ska ha en säker arbetsmiljö. Jag måste säga att ombyggnationen har gått över förväntan. Jag vill rikta ett stort tack till alla trafikanter som visat stor hänsyn till våra byggarbetare och tålamod med alla trafikstörningar under byggtiden, säger Bengt-Erik.

- Ett stort tack också till alla närboende och verksamheter som blivit berörda av byggdamm, byggtrafik, buller och vibrationer.